pirmdiena, 2013. gada 30. septembris

Absolventu konference

Cienījamie absolventi!
Sakarā ar SPPA 25 gadu jubileju mēs rīkojam Absolventu konferenci 19.oktobrī plkst. 11.00. Aicinām visus absolventus piedalīties. Gaidām no Jums materiālu (apjoms - 1 lpp., šrifts - Verdana, 12, atstarpe - Single) par kādu interesantu gadījumu no Jūsu profesionālās darbības publikācijai krājumā līdz 05.10.2013. Interesanti materiāli tiks atzīmēti ar diplomiem un balvām. Pēc konferences ir paredzēts apaļais galds, tāpēc lūdzam apstiprināt savu klātbūtni.
Lūdzam aizpildīt aptauju: http://failiem.lv/u/mnnqzve un nosutīt uz epastu sppa@sppa.lv 
Ar cieņu, 
Larisa Koroļčuka, Absolventu asociācijas priekšsēdētāja.
Уважаемые выпускники!
В связи с 25-летнем юбилеем мы организовываем Конференцию выпускников 19-го октября в 11.00. Приглашаем всех выпускников принять участие. Ждём от Вас материалов (объём - 1 стр., шрифт - Вердана, 12, межстрочный интервал - 1) об интересном случае из Вашей профессиональной деятельности для публикации в сборнике до 05.10.2013. Интересные материалы будут отмечены дипломами и призами. После конференции предполагается круглый стол, поэтому просим подтвердить ваше участие.
Просим заполнить анкету: http://failiem.lv/u/jcnsjmh и отправить ее на почтовый ящик sppa@sppa.lv

С уважением, 
Лариса Корольчук, председатель Ассоциации выпускников.

svētdiena, 2013. gada 22. septembris

Eiropas valodu diena


26.septembrī plkst. 14.00 SPPA 215.aud. notiks starptautiskais konkurss, kurš veltīts Eiropas valodu dienai. Piedalīšanās konkursā ir bezmaksas. Uzvarētājiem ir paredzētas balvas.

23.septembrī plkst. 14.30 notiks angļu klubs, kurš tiks veltīts Eiropas valodu dienai. Uzdevumi angļu kluba dalībniekiem: atnest kādas Eiropas valsts tradicionālo ēdienu (par to paziņot līdz 20.09.), sagatavot stāstu par interesantu gadījumu ceļojumā, demonstrējot to ar fotogrāfijām, suvenīriem u.c.

30. septembrī plkst. 14.30 notiks literārā studija. Gaidām topošus dzejniekus, rakstniekus un visus gribētājus.

piektdiena, 2013. gada 13. septembris

SPPA kursi


Starptautiska augstskola (SPPA) piedava kursus "Mode un stils". 

Kursi ilgst vienu menesi (5 nedelas, 20 ak. st.). Programmas saturs: modes attistibas tendences, personigas garderobes atlase, aksesuaru izvele, make-up tehnikas pamatprasmes, sava individuala stila veidosana. Pec programmas beigsanas tiek izsniegta aplieciba. Kursus vada profesionala stiliste ar lielu praktisku darba pieredzi televizija, modes zurnalos utt.
  Kursi sakas 30. septembri plkst. 18.00 un notiks pirmdienas (plkst. 18.00 - 21.00).
Курсы "Психология общения" в Международной Высшей Школе Практической психологии (на ул. Бруниниеку 65) для всех желающих (без ограничения возраста и образования).
Содержание: эффективное общение в личной и деловой среде, искусство самопрезентации.
Длительность курсов - 5 недель (20 ак. ч.), занятия по понедельникам и средам вечером, курсы ведёт преподаватель вуза. По окончании курсов выдаётся лицензированный сертификат.

 Интенсивные курсы "Бытовой немецкий" в международном вузе (SPPA). Курсы ведёт преподаватель Факультета переводчиков. По окончании курсов выдаётся лицензированный сертификат. Курсы длятся 5 недель (20 ак. ч.), стоимость - 50 латов. Маленькие группы, индивидуальный подход, основной акцент - на коммуникацию. Занятия проходят по понедельникам и четвергам с 9.00 до 10.30. Ждём всех желающих без ограничения возраста и образования.
sppa@sppa.lv | +371 67506257


ceturtdiena, 2013. gada 5. septembris

SPPA jubilejs

Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolai 25 gadi!


Līdz 15. oktobrīm ir spēka atlaide apmācībai mūsu skolā - maģistru un bakalauru programmas psiholoģijā, reklāmas menedžmentā un tulkošana (pilna un nepilna laika studijas)! 

Papildus informācija pa talr. (+371) 67506257 vai e-pastu sppa@sppa.lv

МВШПП 25 лет!
В честь 25-летнего юбилея Международной Высшей Школы Практической Психологии объявляем о скидках на магистерские и бакалаврские программы по психологии, рекламному менеджменту и переводу (очная и заочная формы обучения). Акция в силе до 15 октября! 

Подробная информация доступна по тел. (+371) 67506257 или по эл. почте sppa@sppa.lv