pirmdiena, 2014. gada 30. jūnijs

Joga un psiholoģija


Semināra programma
ir pieejama šeit.


pirmdiena, 2014. gada 2. jūnijs

Studentu konference
STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA
Studentu konference

„Problēmas. Pretrunas. Paradoksi”

(Orientējamies nevis uz atskaiti, bet uz aicinājumu pie pārdomām un dialoga)


Programma
2014. gada 4. jūnijā plkst. 14.00 (trešdien)
    
Konferences atklāšana – Dz. Meikšāne
1. Jauni uzdevumi, jaunas iespējas – J. Mihailovs
2. Emocionālās un kognitīvās sastāvdaļas attiecība klienta situācijā konsultatīvajā procesā – N. Ivanova
3. Priekšstati par brīvības robežām profesionālā darbībā psihologiem ar dažādu darba stāžu – А. Dziodzina
4. Psihologu-konsultantu priekšstatu dinamika par profesionālām robežām dzīves notikumu kontekstā  – А. Lapkovska
5. Bērnu ar dažādu aktivitātes tipu (produktīvs-repoduktīvs) sociālais statuss vienaudžu vidū – S. Nefedkina
6. Vidusskolēnu personīgā jēga mācību procesa laika organizēšanā – K. Šķērstiņa
7. Humora izjūtas iezīmes dzīves laikā dažādu tipu cilvēkiem – K.  Šterna
8. Psiholoģijas fakultātes absolventu ar dažādiem mācību motīviem augstskolā profesionālās darbības iezīmes – N. Moiseikova
 
2014. gada 5. jūnijā plkst. 10.00 (ceturtdien)
1. Iespēju pasaulē – J. Ļevina
2. Eksperimentu bibliotēka – J. Ļevina
3. Attīstība caur paradoksiem – D. Lapiņa
4. Spēle „Tikšanās” (psihodrāmas bāzē) – L. Baranova
5. Tiesu tulkotāja darbības īpatnības – L. Baranova
6. Lokalizācija datorspēlēs – L. Baranova
7. Valodas spēle – V. Ivbule
 
2014. gada 6. jūnijā plkst. 10.00 (piektdien)
1. Cilvēka dzīves stila ietekme uz viņa uzvedību – S. Bierande
2. Eiropieši un viņu problēmas – K. Beķere
3. Virtuālās ekskursijas priekšrocības un trūkumi – L. Koroļčuka

Plkst. 12.00 – 13.00 Attieksme pret kļūdām – A. Špona (prof., Dr.habil.paed., RPIVA). Apaļais galds.

Secinājumi. Rezultāti. Apkopojums – J. Mihailovs