pirmdiena, 2011. gada 28. februāris

Кубок ВУЗов по караокеЗарегестрируйте свой ВУЗ и учавствуйте в кубке ВУЗов по караоке. Узнайте кто лучший в вашем ВУЗе и какой ВУЗ лучший в Латвии. От каждого ВУЗа учавствует команда с как минимум десятью учачтниками. Отборочные туры каждого ВУЗа пройдут до 24 апреля. Латвийский финал 6 Мая.Зарегестрировать свое участие можно в студенческом совете каждого вуза (SPPA: music-studio@inbox.lv) или по телефону 27479478 mrkaraoke@inbox.lv

Piedalies augstskolu karaoke kausa izcīņāPiesakiet savas augstskolas komandu karaoke kausa izcīņai un noskaidrojiet, kurš ir labākais Jūsu augstskolā un kura augstskola ir labākā Latvijā. Augstskolai ir jāpiesaka komanda ne mazāk kā desmit dalībnieku sastāvā. Augstskolu atlases turnīri notiks līdz 24. aprīlim. Latvijas fināls 6. maijā. Labākie saņems balvas!

Piereģistrēt dalību kausam Jūs varat savas augstskolas studentu padomē (SPPA studenti: music-studio@inbox.lv) vai arī pa tālr. 27479478 mrkaraoke@inbox.lv.

otrdiena, 2011. gada 22. februāris

Европейская программа „ERASMUS”УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ !

Ждем от Вас до 28 февраля 2011 заявления на участие в программе обмена студентами „ERASMUS „ в 2011/2012 учебном году (указать семестр: например, « ...в первом семестре 2011 года или ...во втором семестре 2012 года» ). Полная информация об условиях участия представлена на интернет-странице МВШПП.

1. Факультет переводчиков
– Финляндия, Савонлинна, Университет ЙОЕНСУУ
- Германия, Кёльнский университет
- Франция, Лион, Университет Люмьер -2

2. Факультет психологии
- Франция, Лион, Университет Люмьер -2 (обучение на французском языке)
- Германия, Кёльнский университет (обучение на немецком языке)

3. Факультет предпринимательской деятельности
- Германия, Кёльнский университет (обучение на немецком языке)

4. Факультет общественных отношений
- Италия, Миланский университет (обучение на итальянском языке)

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ:
Бруниниеку, 65, ауд. 314
МВШПП, Координационный Центр „ERASMUS”

Aicinām pieteikties ERASMUS studentu apmaiņas programmaiCienījamie SPPA studenti!

Līdz 2011. gada 28. februārim ir iespēja iesniegt pieteikumu studentu apmaiņas programmai „ERASMUS” 2011./2012. ak.g. (norādot vēlamo semestri: piemēram, „...2011./2012. ak.g. 1.semestrī vai ... 2.semestrī). Sīkāka informācija par šīs programmas nosacījumiem ir pieejama SPPA mājas lapā.

Studentu apmaiņas programmas ietvaros piedāvājam doties studēt uz šādām universitātēm:

1. Tulku fakultāte
- Somija, Savonlinna, Joensū Universitāte
- Vācija, Ķelnes Universitāte
- Francija, Liona, Universitāte Lumiere-2
2. Psiholoģijas fakultāte
- Francija, Liona, Universitāte Lumiere-2 (studijas notiek franču valodā)
- Vācija, Ķelnes Universitāte (studijas notiek vācu valodā)
3. Uzņēmējdarbības fakultāte
- Vācija, Ķelnes Universitāte (studijas notiek vācu valodā)
4. Sabiedrisko attiecību fakultāte
- Itālija, Milānas Universitāte (studijas notiek itāļu valodā)

Pieteikumi ir jāiesniedz Bruņinieku ielā 65, 314.aud., SPPA Koordinācijas centrā „Erasmus”.

В немецком клубе - CINEMA28 февраля в 15.00, 305 ауд.


Вас ждёт захватывающий, легендарный немецкий фильм (с английскими субтитрами) „Lola rennt”. Этот фильм получил 25 наград в разных номинациях. Этот фильм стоит посмотреть.
Не упустите возможность посмотреть этот фильм на языке оригинала, обсудить его со своими коллегами, расширить свой кругозор и, конечно, отдохнуть со своими друзьями в хорошей атмосфере (можно привести их с собой).

Kino pēcpusdiena Vācu klubā28. februārī plkst. 15.00, 305. aud.

Jūs gaida aizraujoša, leģendāra vācu filma (ar subtitriem angļu valodā) „Lola rennt”. Šī filma ir saņēmusi 25 dažādas balvas vairākās kategorijās.
Nepalaidiet garām iespēju noskatīties šo filmu oriģinālvalodā, apspriest to ar saviem kolēģiem un paplašināt savu redzesloku. Nāciet ar saviem dargiem un izklaidējieties labā atmosfērā!

ceturtdiena, 2011. gada 17. februāris

Курсы «Немецкий язык» 21 февраля в 10.00 – 11.30

Цель курса - развитие навыков разговорной речи в типичных бытовых ситуациях повседневной жизни, обучение основам делового общения, а также более углублённое изучение специальной лексики, необходимой для свободного общения в той или иной профессиональной сфере: сельское хозяйство, промышленность, коммуникации, гостиничный бизнес и т.д.

Содержание программы:

рассказывать о себе и задавать вопросы собеседнику;
обмениваться информацией на знакомую тему в наиболее типичных ситуациях непосредственного общения;
общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого языка (на улице, в общественном транспорте, в аэропорту, на вокзале, в магазине, на почте, в кафе и ресторане, в банке и т.д.);
составлять связный текст на знакомые или интересующие Вас темы.

По окончании программы выдаётся лицензированный сертификат.

Длительность обучения: 20 ак.ч. (1 месяц, 5 недель, по понедельникам, средам: 10.00-11.30).

Стоимость обучения: 50 Ls. Студентам SPPA скидка 50% (25 Ls).

Начало занятий: 21 февраля (по понедельникам, средам: 10.00-11.30).Записаться в эту группу ещё можно (112 каб., Лариса Корольчук).

Занятия проходят на ул. Бруниниеку 65.

Контактная информация: тел.67506257, e-mail: kursi@sppa.lv.


Aicinām piedalīties zinātniskajā konferencē “Pārejas psiholoģija: no skolēna līdz profesionālim”

XX Starptautiskās Vasaras skolas ietvaros Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā (SPPA) no 2011. gada 18. līdz 20. jūnijam notiks zinātniskā konference “Pārejas psiholoģija: no skolēna līdz profesionālim”. Dalību ar referātiem var pieteikt līdz 1. martam.

Apspriešanas priekšmets zinātniskajā konferencē ir fenomenoloģija un dažāda veida pāreju būtība, to pamatojums un raksturojums. Konferences problemātika galvenokārt ir saistīta ar pārejas specifikas aplūkošanu kognitīvās, emocionālās, komunikatīvās, uzvedības un sociālās darbības aspektā mācību laikā augstskolā. Konferencē paredzēts apspriest starpdisciplīnu problēmas (filosofija, kulturoloģija, pedagoģija, filoloģija, psiholoģija, medicīna, u. c.).

SPPA prezidents Jānis Mihailovs konferences problemātiku raksturo šādi:

“Pastāvošā nepieciešamība pēc izglītības atjaunināšanas (tās „modernizācijas”, inovatīvu ideju ieviešanas, dažādu šīs darbības subjektu pozīcijas maiņas, kvalitātes līmeņa paaugstināšanas un sociālās spriedzes mazināšanas) rosina pārskatīt cilvēka profesionālo izaugsmi kā sarežģītu dažāda veida pretrunu, transformāciju un pāreju sistēmu.”

Līdz 15. jūnijam, izmantojot konferences materiālus, ir plānots izdot divus krājumus – ziņojumu krājumu un rakstu krājumu. Konference norisināsies trīs dienas, no 2011. gada 18. līdz 20. jūnijam SPPA telpās Rīgā, Bruņinieku ielā 65, bet 21. jūnijā konferences dalībniekiem būs iespēja piedalīties atraktīvā konferences turpinājumā kempingā, Gulbenes novada Kalnienē. Tāpat dalībniekiem tiks piedāvāta plaša kultūras un ekskursiju programma.

Dalību zinātniskajā konferencē ar referātu var pieteikt līdz 2011.gada 1. martam, bet rakstu teksti ir iesniedzami līdz 1.maijam.

Papildu informācija:

SPPA sekretariāts

Tālr.: +371-67506257

E – pasts: sppa@sppa.lv

SPPA организует научную конференцию “Психология переходов: от школьника до профессионала”

В рамках XX Международного Летнего Университета в Международной Высшей Школе Практической Психолоии (SPPA) с 18 по 20 июня 2011 года пройдёт научная конференция «Психология переходов: от школьника до профессионала». Заявку на участие с докладом можно подать до 1-го марта.

Предмет обсуждения на научной конференции – феноменология и сущность переходов разного вида, их основание и характеристика. Проблематика конференции главным образом связана с рассмотрением специфики переходов в когнитивном, эмоциональном, коммуникативном, поведенческом и социальном аспекте деятельности в учебное время в вузе. В конференции предусматривается обсудить междисциплинарные проблемы (философия, культурология, педагогика, филология, психология, медицина и др.).

Президент SPPA Янис Михайлов проблематику конференции характеризует таким образом: “Существующая необходимость в обновлении образования (его «модернизации», введении инновационных идей, в смене позиции разных субъектов этой деятельности, в повышении уровня качества и уменьшении социального стресса) заставляет рассматривать профессиональный рост человека как сложную систему разного рода противоречий, трансформаций и переходов.”

До 15 июня, используя материалы конференции, планируется издать два сборника – сборник сообщений и сборник статей. Конференция будет проходить в течение трёх дней (18 - 20 июня) в здании SPPA на ул. Бруниниеку 65, в Риге, а 21 июня у участников конференции будет возможность участвовать в креативном продолжении конференции в кемпинге, в Калниниене (Гулбенская обл.). Также участников ждёт обширная культурная и экскурсионная программа.

Заявку на участие с докладом можно подать до 1 марта 2011 года, а тексты статей – до 1 мая.

Дополнительная информация:

Секретариат SPPA

Тел.: +371-67506257

E – mail: sppa@sppa.lv

otrdiena, 2011. gada 15. februāris

Intervija ar SPPA rektori, Dr.paed., emer. profesori Dzidru Meikšāni

Kāds ir bijis Jūsu ceļš līdz SPPA rektores amatam?

Esmu beigusi Rīgas Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas fakultāti, iegūstot diplomu ar ierakstu „Pedagoģijas un psiholoģijas vidusskolas skolotāja”. Bet par psiholoģijas skolotāju man nav sanācis strādāt, toties zinātniskais darbs vienmēr ir bijis dienas kārtībā. Jāsaka, psiholoģija man vienmēr ir bijusi tuvāka par pedagoģiju. Kādu laiku strādāju šajā institūtā par asistenti. Tālāk es mācījos aspirantūrā un Maskavā aizstāvēju zinātņu kandidāta grādu. Tad sekoja darbs Latvijas Valsts universitātē un doktora disertācijas rakstīšana, vēlāk ieguvu arī otrās pakāpes habilitētā doktora grādu. Universitātē ieguvu arī profesores nosaukumu, bet, sasniedzot septiņdesmit gadus – emeritētās profesores goda nosaukumu. SPPA es strādāju kopš 2000. gada.

Kā, jūsu skatījumā, SPPA atšķiras no citām augstskolām?

Mums ir sava niša. Jau augstskolas nosaukums liecina par praktisko pieeju, kas ir mūsu koncepcija studijām un arī zinātnei. Šo koncepciju ir ieviesis augstskolas prezidents Jānis Mihailovs.

Pastāv pielietojamā zinātne, kuras pieeja ir apgūt zinātni un tad meklēt tai pielietojumu, bet mūsu pieeja ir skatīties, kādas problēmas pastāv dzīvē, un tad meklēt ceļu, kā šo problēmu risināt, balstoties teorijā. Latvijā mēs esam vienīgie, kas iet šo praktisko ceļu. Dzīve un cilvēku vajadzības nepārtraukti mainās, un praktiskā pieeja ļauj strādāt ar visaktuālākajām problēmām. Citā gadījumā zinātnieks ir kā jātnieks, kurš cenšas notvert auļojošu zirgu – straujās dzīves pārmaiņas. Mūsu studenti ir labi sagatavoti praktiskam darbam, par ko īpaši priecājas darba devēji. Tomēr arī teorija tiek uzturēta augstā līmenī.

Kādi jaunumi ir sagaidāmi augstskolā?

Augstskolā šobrīd tiek veidota absolventu asociācija ar mērķi uzlabot studiju kvalitāti, uzzinot, kā absolventiem klājas darba tirgū, kas viņiem ir bijis praktiski noderīgs, un ko vajadzētu izmainīt studiju procesā, lai studenti būtu vēl labāk sagatavoti. Tāpat norit darbs pie augstskolas konventa izveides.

Vēl šajā pusgadā augstskolā tiks ieviesta konkursu, viktorīnu un olimpiāžu pēcpusdiena, kas notiks reizi divās nedēļās, pirmdienās plkst. 16.00. Pasākumu mērķis būs izklaidējošā formā attīstīt studentu erudīciju un sniegt noderīgu informāciju.

Nozīmīgs notikums augstskolas dzīvē būs zinātniskā konference “Pārejas psiholoģija: no skolēna līdz profesionālim”, kas notiks šī gada jūnijā. Tiks izdoti arī rakstu krājumi, kas sagatavoti no konferences materiāliem.

Ko Jūs gribētu novēlēt SPPA esošajiem un topošajiem studentiem?

Novēlu globalizācijas apstākļos globāli domāt un turēt roku uz pasaules pulsa. Maksimāli censties iepazīties ar dažādu valstu sociālo, ekonomisko un kultūras dzīvi, lai varētu tur braukt pēc jaunas pieredzes un labi iejusties. Man pašai ļoti patīk ceļot, jo tas ir viens no personības paplašināšanas veidiem. Tāpat novēlu apgūt valodas, lai varētu tajās brīvi sazināties un lasīt.

Studentiem gribu novēlēt - esiet līdzautori augstskolas izaugsmē! Nāciet ar savām idejām, padomiem un ieteikumiem! Novēlu gaišu un prieka pilnu studentu dzīvi! Lai mūsu augstskola jums ir kā otrās mājas!

Интервью с ректором SPPA, доктором педагогики, почётным профессором Дзидрой Мейкшане

Какой был Ваш путь на должность ректора SPPA?

Я закончила Педагогический факультет Рижского Педагогического института, получив диплом учителя педагогики и психологии в средней школе. Но учителем психологии мне не пришлось работать, зато научная работа всегда была в повестке дня. Надо сказать, что психология мне всегда была ближе педагогики. Какое-то время работала в этом институте ассистентом. Потом училась в аспирантуре и в Москве защитила степень кандидата наук. Затем была работа в Латвийском Университете и написание докторской диссертации, потом получила степень хабилитированного доктора второй степени. В университете получила также звание профессора, а, достигнув 70-тилетнего возраста, - звание почётного профессора. В SPPA я работаю с 2000-го года.

Чем, на Ваш взгляд, SPPA отличается от других вузов?

У нас своя ниша. Уже название школы говорит о практическом подходе, что является нашей концепцией в учёбе и науке. Эту концепцию ввёл президент вуза Янис Михайлов.

Существует прикладная наука, суть которой – освоить науку, а потом искать ей применение, а наш подход – смотреть, какие проблемы существуют в жизни, и тогда искать путь их решения, основываясь на теории. В Латвии мы одни из немногих, кто идёт по этому практическому пути. Жизнь и потребности человека постоянно меняются, и практический подход позволяет работать с самыми актуальными проблемами. Иначе учёный как наездник, который пытается поймать необузданную лошадь – быстрые изменения жизни. Наши студенты хорошо подготовлены к практической работе, чем особенно довольны работодатели. Однако, теория тоже поддерживается на высоком уровне.

Что нового ожидается в вузе?

В настоящее время мы создаём ассоциацию выпускников с целью узнать, как дела у наших выпускников на рынке труда, что им пригодилось, а что следовало бы изменить в учебном процессе, чтобы студенты ещё лучше были бы подготовлены. Также идёт работа по созданию конвента Школы.

Уже в этом семестре вводится регулярное проведение конкурсов, викторин и олимпиад, которые будут проходить один раз в две недели по понедельникам в 16.00. Цель мероприятий – в развлекательной форме развить эрудицию студентов и дать полезную информацию.

Значимое событие в жизни вуза – предстоящая научная конференция «Психология переходов: от школьника до профессионала», которая состоится в июне этого года. Будут издаваться сборники научных статей, подготовленные по материалам конференции.

Что Вы хотели бы пожелать существующим и будущим студентам SPPA?

Желаю в век глобализации глобально мыслить и держать руку на пульсе. Максимально стараться познакомиться с социальной, экономической и культурной жизнью разных стран, чтобы можно было туда ездить за новым опытом и хорошо себя чувствовать. Мне самой очень нравится путешествовать, т.к. это один из видов расширения кругозора личности. Также желаю освоить иностранные языки, чтобы можно было на них свободно общаться и читать.

Студентам хочу пожелать – будьте соавторами роста вуза! Приходите со своими идеями, советами и предложениями! Желаю яркой и полной радости студенческой жизни! Пусть наш вуз будет для вас вторым домом!

trešdiena, 2011. gada 9. februāris

Конкурс "Короткая история о любви"

clipartreview.com

SPPA объявляет конкурс, посвящённый Дню всех влюблённых. Темы конкурса: "Влюбляется, чтобы не любить", "Любит, чтобы оставаться самим собой". Для участия в конкурсе необходимо прислать короткий рассказ о парадоксе в любви из вашей жизни (0.5 - 1 стр.) на e-mail: sppa@sppa.lv. Истории можно посылать с 08.02.2011 по 18.02.2011. Победителя ждёт денежная премия в размере 100 Ls. Ждём от вас увлекательных историй!


Konkurss "Īss stāsts par mīlestību"

SPPA izsludina konkursu, kurš ir veltīts Mīlestības svētkiem. Konkursa temati: "Iemīlas, lai nemīlētu", "Mīl, lai paliktu pats par sevi". Lai kļūtu par konkursa dalībnieku, ir nepieciešams nosūtīt īsu stāstu par paradoksu mīlestībā no jūsu dzīves (0.5 - 1 lpp.) uz e-pastu: sppa@sppa.lv. Stāstus var sūtīt no 08.02.2011. līdz 18.02.2011. Uzvarētājam tiks piešķirta naudas prēmija - 100 Ls. Gaidām jūsu aizraujošos stāstus!

ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris

Реализуй идеи в Студенческом Совете!

Приглашаем активных студентов SPPA включиться в работу Студенческого совета. Здесь могут работать студенты со всех курсов, но особенно ждём представителей первых курсов. Подробнее о возможностях вступления в Студенческий совет Ты узнаешь, придя на собрание во вторник, 8 февраля в 16.30 в аудиторию 10.

Что Ты приобретаешь, работая в Студенческом совете? Во-первых, это возможность реализовывать свои идеи, организовывая мероприятия в Школе. Во-вторых, это способ, как развить свои организаторские и коммуникативные умения, лидерские качества, а также умение работать в команде. В-третьих, Ты проведёшь время с пользой, и у Тебя будет возможность сделать реальный вклад в улучшение студенческой жизни в вузе.

До встречи в Студенческом Совете!

Īsteno idejas Studentu padomē!

Aicinām aktīvākos SPPA studentus iesaistīties augstskolas Studentu padomē. Tajā var darboties studenti no visiem kursiem, bet īpaši gaidīti būs jaunāko kursu pārstāvji. Vairāk par iespējām iesaistīties Studentu padomē uzzināsi, apmeklējot sanāksmi otrdien, 8. februārī, plkst. 16.30 augstskolas 10. auditorijā.

Kādi būs Tavi ieguvumi no darbošanās Studentu padomē? Pirmkārt, tā ir iespēja īstenot savas idejas, rīkojot pasākumus augstskolā. Otrkārt, tas ir veids, kā attīstīt savas organizatoriskās un saskarsmes prasmes, līderību, kā arī prasmi strādāt komandā. Treškārt, Tu lietderīgi pavadīsi laiku un Tev būs iespēja dot reālu ieguldījumu augstskolas studentu dzīves pilnveidošanā.

Uz tikšanos SPPA Studentu padomē!

trešdiena, 2011. gada 2. februāris

Студенческая конференция

Радость от сделанного!
Первые две недели февраля в SPPA – время, когда широкой публике демонстрируются проектные работы за семестр в рамках традиционной студенческой конференции. И этот год не является исключением, т.к. с 1 по 10 февраля состоится конференция «Предмет: Пилот – Проект».
Чем эта конференция значима? На ней свои проекты представят студенты всех факультетов SPPA. Если на экзаменах студенты выступают только в роли ответчика, то на конференции они могут с гордостью демонстрировать свою работу преподавателям, студентам и всем заинтересованным лицам. Это великолепный способ развития презентационных умений, которые сегодня так необходимы и важны в любой профессии.
Конференция обещает быть обогащающей и интересной, т.к. на ней будут представлены проекты из разных областей. У слушателей будет возможность узнать, что скрывается за такими названиями проектов как «Дорога к цели», «Студенческая биржа», «Инструменты психолога – вербальные и невербальные ресурсы», «В лабиринте межкультурных различий» и др.
С программой конференции можно ознакомиться здесь. Вскоре постараемся дать небольшой экскурс по студенческим проектам.

Studentu konference

Prieks par paveikto!

Februāra pirmās divas nedēļas SPPA ir laiks, kad plašākai publikai tiek demonstrēti iepriekšējā studiju semestra projekta darbi, jo notiek tradicionālā studentu konference. Arī šis gads nebūs izņēmums, jo no 1. līdz 10. februārim norisināsies konference „Priekšmets: Pilot-projekts.

Ar ko šī konference ir nozīmīga? Tajā savus projekta darbus prezentēs studenti no visām SPPA fakultātēm. Ja eksāmenos studenti ir tikai atbildētāja lomā, tad konferencē viņi var ar lepnumu demonstrēt savu darbu augstskolas pasniedzējiem, studentiem un citiem interesentiem. Tas ir lielisks veids, kā attīstīt prezentācijas prasmes, kas šodien ir nepieciešamas un noderīgas vai katrā profesijā.

Konference solās būt bagātinoša un interesanta, jo tajā būs pārstāvēti dažādu nozaru projekti. Apmeklētājiem būs iespēja uzzināt, kas slēpjas zem šiem projektu nosaukumiem: „Ceļš uz mērķi”, „Studentu darba birža”, „Verbālie un neverbālie resursi – psihologa instrumenti”, „Starpkultūru atšķirību labirintā” u. c.

Ar konferences programmu var iepazīties augstskolas mājas lapā www.sppa.lv. Drīzumā centīsimies dot nelielu ieskatu studentu projektos.

Готовимся к выставке детских рисунков


Хочешь видеть рисунки своего ребёнка на выставке Школы? А может быть у тебя сохранились какие-нибудь художественные работы из твоего детства? Если ответил утвердительно, то приглашаем тебя принять участие в организации выставки детских рисунков «Радость. Праздник. Подарок»!

Выставка состоится в середине февраля в помещении SPPA на ул. Бруниниеку 65 (дата и время уточняется). Чтобы принять участие в выставке, до 14 февраля приносите 3 – 5 рисунков в секретариат (112 каб.). Подробная информация по тел. 67506257 или электронной почте sppa@sppa.lv. По окончании выставки работы будут возвращены владельцам. Авторы интересных работ получат призы. Чем больше художников, тем ярче и интереснее выставка!

Gatavojamies bērnu zīmējumu izstādei


Vai vēlies redzēt sava bērna zīmējumu augstskolas izstādē? Bet varbūt tev ir saglabājies kāds mākslas darbs no tavas bērnības? Ja atbildēji apstiprinoši, tad aicinām tevi iesaistīties bērnu zīmējumu izstādes „Prieks. Svētki. Dāvana” organizēšanā!

Izstāde notiks februāra vidū (datums un laiks tiks precizēts) SPPA telpās Bruņinieku ielā 65. Lai piedalītos izstādē, līdz 14. februārim aicinām iesniegt 3 - 5 zīmējumus augstskolas sekretariātā (112. telpa). Sīkāka informācija pieejama pa tālruni 67506257 vai e-pastu sppa@sppa.lv. Pēc izstādes beigām darbi tiks atdoti atpakaļ to īpašniekiem.

Jo vairāk mākslinieku, jo krāšņāka un interesantāka izstāde!