piektdiena, 2014. gada 29. augusts

Pirmkursniekiem!Tuvojas 1.septembris. Augstskolai ir savas tradīcijas un rituāli. Aicinām visus pirmkursniekus turpināt un sekot mūsu tradīcijām un atnest 1. septembrī uz informatīvo sapulci personalizētu akmeni (uzrakstīt savu vārdu, uzvārdu, fakultāti un iestāšanās gadu) un sagatavot mutisko pašprezentāciju caur akmeni.

Приближается 1-ое сентября. У нашего вуза есть свои традиции и ритуалы. Призываем всех первокурсников следовать им и продолжать их, а именно, - принести 1-го сентября на собрание персонифицированный камень (написать на нём своё имя, фамилию, факультет и год поступления) и подготовить устную самопрезентацию через камень.


otrdiena, 2014. gada 12. augusts