ceturtdiena, 2010. gada 16. decembris

Подарок от детей

Дети сотрудников и студентов SPPA поздравляют всех с Новым Годом и дарят свои красочные и оптимистичные рисунки! Всю экспозицию вы можете увидеть в здании нашего вуза.


Bērnu dāvana svētkos

SPPA darbinieku un studentu bērni sveic jūs visus Jaunajā gadā, dāvājot savus krāšņos un optimistiskos zīmējumus! Pilna ekspozīcija ir apskatāma augstskolas ēkā.pirmdiena, 2010. gada 13. decembris

Зимний набор


С 10 до 30 января 2011 года производится набор студентов на факультеты


· Психологии,
· Перевода,
· Компьютерного дизайна,
· Общественных отношений,
· Предпринимательской деятельности,
· Аудиовизуального искусства.


Информация по тел. 67506257, электр.почте sppa@sppa.lv и в домашней страницы вуза www.sppa.lv.

Ziemas uzņemšana SPPA


No 2011. gada 10. janvāra līdz 30. janvārim Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā notiek studentu uzņemšana šādās fakultātēs:


· Psiholoģija,
· Tulkošana,
· Datordizains,
· Sabiedriskās attiecības,
· Uzņēmējdarbības vadība,
· Audiovizuālā māksla.


Informācija pa tālr. 67506257 un e-pastu sppa@sppa.lv, kā arī augstskolas mājas lapā www.sppa.lv.

Studē Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā un iegūsti augstāko izglītību visaugstākajā kvalitātē!

trešdiena, 2010. gada 8. decembris

Вакансии


В связи с увеличением количества студентов SPPA приглашает для педагогической работы специалистов по истории искусств, графическим программам, фотографов и видеооператоров.

телефон: 67506257
e-mail: sppa@sppa.lv

Vakances


Sakarā ar studentu skaita palielināšanos Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola aicina pedagoģiskajā darbā šādus speciālistus: fotogrāfus, videooperatorus, mākslas vēstures un grafisko programmu docētājus.

Telefons: 67506257
E-pasts: sppa@sppa.lv


Pateicības diena


Nu lūk, atkal pienākusi mūsu Angļu kluba kārtējā sanākšanas diena. Mēs nolēmā kopīgi nosvinēt Thanksgiving Day (Pateicības dienu), ASVun Kanādas valsts svētku dienu, kura tiek atzīmēta Kanādā oktobra otrajā pirmdienā, bet ASV – novembra ceturtajā ceturtdienā.

Pateicības dienai ir bagātīgas tradīcijas… Bet mums sagribējās visu un uzreiz – iepazīt visas tradīcijas un pamēģināt realizēt tās dzīvē. Jāsaka, ka šis tas no visa klāsta mums tīri labi izdevās.

Pirmkārt jau – ģimenes svētki. Mēs arī sapulcējāmies savā studentu ģimenē. Tieši šajās dienās sāka piekniebt pirmais sals, bet mums bija silti, mājīgi dega sveces, sildīja aromātiskā tēja... Karīna Kuzņecova un Valērija Abramova izdarīja visu, lai klātesošie iejustos komfortā un šī vakara siltumā. Mūsu galdu rotāja šo svinību „vaininieku“ – svētceļnieku, Plimutas kolonijas dibinātāju, figūriņas,un, protams, draudzīgā indiāņa Skvanto figūriņa, kurš viņiem iemācīja, kādas kultūras un ar kādiem paņēmieniem var izaudzēt šajā neviesmīlīgajā un akmeņainajā augsnē. Bet galda vidū cienījamu vietu ieņēma šiem svētkiem tradicionālais koši oranžais un saulainais ķirbis.

Mūsdienu amerikāņi šajā dienā ēd to pašu, ko ēda viņu senči tālajā 1621. gadā, savās pirmajās Pateicības dienai veltītajās pusdienās. Daudzi ēdieni ir kļuvuši ne tikai par tradīciju, bet pat par sava veida svētku simbolu: pildīts tītars ar dzērveņu sīrupu un lielais saldais ķirbju pīrāgs. Tieši par šīm tradīcijām mums radās karstas diskusijas... Bet viss beidzās vienā mierā – uz ekrāna parādījās gards pildītais tītars, mūsu iztēle tam meistarīgi pievienoja garšu un smaržu. Bet ķirbju pīrāgu Valērija atļāvās adaptēt mūsu latviskajām reālijām tā, ka tas eleganti pārvērtās pārsteidzošā ābolu pīrāgā. Tas nekādi nepārkāpa tradīcijas, tāpēc, ka arī āboli ir rudens dabas dāvanu iemiesojums.

Tradicionāli vienas ģimenes vairākas paaudzes sapulcējas vecākās paaudzes mājās uz svētku pusdienām, kur katrs izsaka pateicību par visu labo, kas viņa dzīvē noticis. Sabīne Šukele un Valērija Abramova iepriecēja mūs ar negaidītu ekspromtu – pateicības vārdiem:

We are thankful for our families and friends,

We hope our joy never ends.

We are thankful for the moon and stars,

Our house and juicy cars;

For every funny morning

And really just everything! J

(Foto vo scottkelby.com/blog)

Thanksgiving Day


Вот и наступил день очередного заседания нашего Английского клуба. Мы решили вместе отпраздновать Thanksgiving Day (День благодарения), государственный праздник в США и Канаде, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США.

День благодарения полон традиций... А нам хотелось всего и сразу – узнать все эти традиции, да ещё и попытаться воспроизвести их. Кстати, что-то из этого нам не плохо удалось.

Прежде всего, это семейный праздник. Вот и мы собрались нашей студенческой семьёй. В эти дни как раз ударили первые морозы, а у нас было тепло, уютно горели свечи, согревал ароматный чай... Карина Кузнецова и Валерия Абрамова сделали всё, чтобы присутствующие погрузились в комфорт и теплоту этого вечера. Наш стол украшали фигурки «виновников торжества» - пилигримов, основателей Плимутской колонии, и, конечно, дружелюбного индейца Скванто, который научил странников, какие культуры и каким образом выращивать на этой негостеприимной каменистой почве. А во главе стола достойное место заняла традиционная для этого праздника ярко-оранжевая солнечная тыква.

Едят в этот день современные американцы то же самое, что ели их предки в далёком 1621 г. на первом обеде в честь Дня благодарения. Многие блюда стали не только традицией, но и своего рода символами праздника: фаршированная индейка с клюквенным сиропом и большой сладкий тыквенный пирог. Вот по поводу этой традиции у нас возникли горячие обсуждения... Но всё завершилось вполне мирно – на экране у нас появилась аппетитная индейка, наше воображение мастерски дорисовало и вкус, и запах этого блюда. А тыквенный пирог Валерия позволила себе несколько адаптировать к нашим латвийским реалиям, таким образом, он изящно превратился в изумительный яблочный пирог. Это никак не противоречило традициям, потому что яблоки – тоже олицетворение осенних даров природы.

Традиционно несколько поколений одной семьи собираются в доме старших на праздничный обед, где каждый произносит слова благодарения за всё то хорошее, что произошло в его жизни. Сабина Шукеле и Валерия Абрамова порадовали нас неожиданным экспромтом – словами благодарения:

We are thankful for our families and friends,

We hope our joy never ends.

We are thankful for the moon and stars,

Our house and juicy cars;

For every funny morning

And really just everything! J

(Foto from scottkelby.com/blog)

otrdiena, 2010. gada 7. decembris

Helovīns


If you refuse this invitation something awful may happenYou will miss out on all the fun!” (Ja jūs nepieņemsiet šo uzaicinājumu, ar jums var notikt kas briesmīgs... Jūs palaidīsiet garām visu jautrību!) – tik noslēpumains un biedējošs bija paziņojums par mistiskā un brīnumainā Helovīna svinēšanu angļu klubā Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā...Tie, kuri riskēja pieņemt šo uzaicinājumu, protams, to nenožēloja.

Nē, nē, mēs nepārģērbāmies ļauno garu kostīmos, nesagaidījām savus studentus tumšos stūros, neuzplijāmies pasniedzējiem ar Helovīna maģisko frāzi „Treak or Treat” („Saldumus vai izjokosim!”). Mēs pret šiem neviennozīmīgajiem svētkiem izturējāmies mazliet filozofiski - nebēdnīgi. Mums gribējās atbildēt uz daudziem jautājumiem, piemēram, kāpēc baznīcai ir tik saspringta attieksme pret šiem svētkiem, kādas ir šīs dienas tradīcijas...

Mums izdevās ne tikai noskaidrot šo jautro svētku – karnevāla rašanās iemeslu, vēsturi un tradīcijas, bet arī painteresēties par vārda Halloween izcelšanos, kas attiecas uz anglosakšu „Hālgena Ǣfen”, kas tiešā tulkojumā nozīmē „svētais vakars”, kur Hālgena ir radniecīgs mūsdienu angļu valodas vārdam „holy” (svēts), bet Ǣfen ir priekštecis angliskajam „eve” un „evening”, saīsinātam līdz „e’en” > „een”, tas ir „Hallow E'En”.

Mūsu rokās nonāca milzīga krustvārdu mīkla „Halloween”, kuras rūtiņās slēpās angļu valodas vārdi, bez kuriem nav iedomājami šie jautrie svētki, bet komandas godam tika galā ar šo pārbaudījumu.

Tagad mēs labi zinām, ar kādiem jautājumiem var atbruņot pusaudžus biedējošos kostīmos, kurus visbiežāk var sastapt pilsētas ielās naktī no 31. oktobra uz 1. novembri: ”Bet vai jūs maz zināt šo svētku vēsturi?” vai arī, „Kā ir cēlies vārds „Halloween”?” Varat būt pārliecināti, ka šeit līdz frāzei „Treak or Treat” lieta nemaz nenonāks! J

Halloween


“If you refuse this invitation something awful may happen… You will miss out on all the fun!” (Если вы не примите это приглашение, с Вами может произойти что-то ужасное... Вы пропустите всё самое интересное!) так загадочно-устрашающе начиналось объявление о праздновании мистического, удивительного праздника Halloween в английском клубе в Международной Высшей Школе Практической Психологии ... Кто рискнул принять приглашение, конечно, не пожалел.

Нет-нет, мы не облачались в костюмы нечистой силы, не поджидали наших студентов в тёмных углах, не приставали к преподавателям с магической для Halloween фразой „Treak or Treat!” („Конфеты или жизнь!”). Мы отнеслись к этому неоднозначному празднику немного философски-задорно. Нам хотелось ответить на многие вопросы, например, почему церковь так настороженно относится к этому празднику; что традиционно для этого дня...

Нам удалось выяснить не только причину возникновения этого весёлого праздника-карнавала, его историю, традиции, но мы заинтересовались и происхождением слова Halloween, которое восходит к англосаксонскому «Hālgena Ǣfen», в буквальном переводе «Святой Вечер» где Hālgena родственно современному английскому «holy» (священный), а Ǣfen дало современному английскому «eve» и «evening», усечённое до «een» > «een», то есть "Hallow E'En”.

В наши руки попал огромный кроссворд „Halloween”, в клетках которого прятались слова на английском, без которых невозможно себе представить этот весёлый праздник, но команды с честью справились и с этим испытанием.

Теперь мы твёрдо знаем, какими вопросами можно обезоружить подростков в устрашающих костюмах, которых всё чаще можно встретить на улицах и наших городов с 31 октября на 1 ноября: А вы хоть знаете историю этого праздника? или А происхождение слова „Halloween” вам известно?Уверяем вас, что до фразы „Treak or Treat” здесь дело уже не дойдёт! J

Доставим радость малышам!


Студенты SPPA приглашают подготовить подарки детям, оставшимся без любви и заботы родителей. На первом этаже находится коробка с подарками, в которую каждый может положить подарок от себя, – какую-нибудь игрушку или детскую книжку. Как сказал Л. Толстой: «Чтобы поверить в добро, нужно его делать!».

Dāvāsim prieku mazajiem!


SPPA studenti svētku laikā aicina sarūpēt dāvanas bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku mīlestības un aprūpes. Augstskolas pirmajā stāvā atrodas dāvanu kaste, kurā katrs var ielikt dāvanu no sevis – kādu jauku rotaļlietu vai bērnu grāmatu. Kā teicis Ļ. Tolstojs: „Lai noticētu labajam, jāsāk to darīt!”

pirmdiena, 2010. gada 6. decembris

Вопросы и ответы про SPPA

Можно ли в окрестностях вуза поставить машину?

- Да, в окрестностях Школы есть много возможностей припарковать машину.
Можно поставить машину на охраняемую стоянку, а можно найти выгодные места в соседних дворах.

На каком общественном транспорте и за какое время можно добраться до Школы?
- На трамвае Nr. 6, 11, 3; на автобусе Nr. 13, 50, 5; на троллейбусе Nr. 22, 23; пешком от вокзала - 15 минут.


А в Школе есть библиотека?
- Да, есть библиотека с большим выбором новых книг.

Есть ли скидки на оплату за обучение?

- Да, самые старательные студенты с отличными и выдающимися результатами могут претендовать на скидки за обучение.

Рождество в Италии


«Знаешь ли ты, как празднуют Рождество в Италии ? Какие поют песни ? Что ставят на стол ? Что у них не так, как у нас ? » Эти вопросы тебе задают студенты Факультета Переводчиков. Чтобы узнать, как итальянцы празднуют этот праздник, приходи 8 декабря в 14.00 в 115 ауд. на заседание Итальянского Клуба SPPA!


(Фото: travelitalytravel.com)

piektdiena, 2010. gada 3. decembris

Svētku tradīcijas Itāliešu klubā

„Vai zini, kā Ziemassvētkus svin Itālijā?” Kādas dziesmas dzied? Ko liek galdā? Kas viņiem svētku tradīcijās ir atšķirīgs no mums?” Šos jautājumus Tev uzdod Tulku fakultātes studenti. Lai uzzinātu, kā itālieši svin gada skaistākos svētkus, 8. decembrī plkst. 14.00 nāc uz Itāļu kluba tikšanos SPPA 115. auditorijā!

(Foto no www.travelitalytravel.com)

trešdiena, 2010. gada 1. decembris

Jautājumi un atbildes par SPPA


Vai skolas apkārtnē ir iespēja novietot auto?
- Jā, augstskolas apkārtnē ir vairākas iespējas novietot savu auto. Ir iespēja nolikt auto gan apsargātā autostāvietā, gan atrast izdevīgus piedāvājumus apkārtējās sētās.

Ar kādu sabiedrisko transportu un cik ilgā laikā var nokļūt līdz augstskolai?
- Ar tramvajiem Nr. 6, 11, 3; ar autubusiem Nr. 13, 50, 5; ar trolejbusiem Nr. 22, 23; ar kājām no centrālās stacijas - 15 minūtes.

Vai augstskolā ir pieejama bibliotēka?
- Jā, augstskolas telpās ir bibliotēka ar plašu jaunāko grāmatu klāstu.

Vai ir pieejamas atlaides studiju maksai?
- Jā, centīgākie studenti ar teicamām un izcilām sekmēm var pretendēt uz studiju maksas atlaidi.


Карнавал – это фантастично!

11 ноября в 17.00 состоялась встреча в рамках немецкого клуба SPPA о традициях карнавалов в Германии. Мы, студентки Факультета переводчиков – Лиене Л. И Майя Д., организовали это мероприятие для студентов всех факультетов. Но мероприятие посетили не только студенты, но и некоторые преподаватели.

Войдя в аудиторию, каждый мог налить себе горячий чай, к нему мы предлагали дольки имбиря и кусочки сахара – традиционный немецкий зимний напиток. Уют аудитории придал запах свечей, которыми был украшен стол.

Когда гости собрались, мы разделились на 3 команды. Мероприятие было развлекательным, и мы, организаторы, были одеты соответственно. На мне был церемониальный наряд молодой девушки, а моя коллега переоделась в немецкого господина.

В первой части мероприятия мы рассказали о карнавале в Германии, который совпал с днём проведения клуб – 11 ноября.

Во второй части мы провели викторину. Гостям нужно было ответить на вопросы о том, о чём они только что узнали из нашего рассказа о карнавале.

В третьей части мы показали видеосюжет о карнавале в Германии – как проходит костюмированное шествие.

Как признались гости мероприятия, они отлично отдохнули и получили интересную информацию о традициях карнавалов в Германии.

Лиене Л., студентка 3-го курса Факультета переводчиков

Karnevāls – tas ir fantastiski!

SPPA vācu kluba pasākums par Vācijas karnevālu tradīcijām notika 11. novembrī plkst. 17.00. Pasākumu rīkojām mēs, Tulku fakultātes AL kursa meitenes – Liene L. un Maija D. Uz pasākumu tika aicināti studenti no visām augstskolas fakultātēm. Tomēr pasākumu apmeklēja ne tikai studenti, bet arī daži pasniedzēji.

Ienākot auditorijā katrs varēja sev ieliet karstu tēju, pie tās mēs piedāvājām ingvera šķēlītes un cukura gabaliņus – tradicionālu vācu ziemas dzērienu papildinājumu. Telpu mājīgāku padarīja smaržīgās svecītes, kuras rotāja galdus.

Kad viesi bija sanākuši, izveidojām 3 komandas. Pasākums bija atraktīvs, un mēs, pasākuma vadītājas, arī bijām attiecīgi saģērbušās. Man bija manierīgas jaunkundzes tērps, bet mana kolēģe bija pārģērbusies par vācu kungu.

Pasākuma pirmajā daļā pastāstījām par karnevālu Vācijā, kas tieši sakrita ar mūsu rīkoto pasākumu – 11. novembri, ceturtdienu.

Otrajā daļā bija viktorīna, viesiem bija jāatbild uz jautājumiem par to, ko bija dzirdējuši no mūsu stāstījuma par karnevālu.

Trešajā daļā rādījām video par karnevālu Vācijā - kā notiek gājiens, kādi izskatās maskās pārģērbušies cilvēki.

Kā atzina pasākuma viesi, viņi bija labi atpūtušies un ieguvuši interesantu informāciju par karnevālu tradīcijām Vācijā.

Liene L., Tulku fakultātes 3. kursa studente.