pirmdiena, 2011. gada 31. janvāris

Izstāde "Trīs vasaras mēneši"

Aicinām apmeklēt izstādes „Trīs vasaras mēneši” atklāšanu, kas notiks 1. februārī plkst. 16.00 Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolas (SPPA) trešā stāva zālē. Izstādē būs aplūkojami SPPA Datordizaina fakultātes trešā kursa studentu darbi, kuros attēloti spilgtākie vasaras iespaidi. Izstādes rīkotāji būs parūpējušies arī par nelielu cienastu vasarīgās noskaņās. Gaidīsim Jūs!

otrdiena, 2011. gada 18. janvāris

Рождество в Италии

Мы, студентки 3-го курса Факультета переводчиков – Ланда, Иева и Кристине - любим итальянский язык и итальянскую культуру. Мы организовали интересное дело в рамках Итальянского Клуба. Название мероприятия было простым: «Отметь Рождество в Италии». Группа энтузиастов собралась в здании вуза. Участники знакомились с традициями и культурой итальянского Рождества. Это было очень интересно и увлекательно, потому что мы увидели много нового (еда на столе, оформление, темы разговора,...). Жаль только, что участников было немного, - только 7 человек, но это не помешало нам хорошо отдохнуть и доставить радость друг другу. В целом, мероприятие удалось так, как мы и запланировали. Для участников мы подготовили несколько заданий, связанных с традициями и культурой празднования Рождества в Италии. Участники были поделены на 3 команды, и каждой команде нужно было представить своё название, связанное с Рождеством. В течение всего вечера у участников была возможность полакомиться традиционным итальянским блюдом Panettone, а также выпить горячий шоколад. В конце мероприятия была названа команда лидеров, получившая Рождественские подарки... Клуб собирает энтузиастов Италии каждые две недели. Ждем новых участников! Следите за информацией на странице Института (www.sppa.lv).

Ланда Л., 3-ий курс
Ieskats portretu izstādē

Līdz janvāra vidum Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolas trešā stāva foajē ir aplūkojama izstāde „SPPA portretos”. Datordizaina fakultātes studentu darbi - studiju biedru portreti - ir gleznoti, vertikālās līnijās iezīmējot atšķirīgas krāsu tonalitātes. Visām gleznām ir vienāds formāts, tomēr studenti ir izvēlējušies katrs sev tuvāko gleznošanas tehniku.

Izstādi un tās atklāšanu organizēja SPPA Datordizaina fakultātes 4. kursa studenti Agnese M., Vilis P. un Jānis R. Studenti šo praktisko pieredzi vērtē kā ļoti noderīgu, jo tā ļāva izmēģināt spēkus organizatoriskajā darbā.

Viens no interesantākajiem izstādes darbiem ir Jāņa R. gleznotais raudošās meitenes portrets. Jānis R. stāsta:

„Kādā sestdienas pēcpusdienā, kad devos uz SPPA, man līdzi bija fotoaparāts. Es savam augstskolas projektam fotografēju interjeru. ”Noķēru” kadrā kādu nepazīstamu meiteni, un viņa mani tajā brīdī pamanīja un atskatījās uz mani. Vēlāk, pārskatot fotogrāfijas, pamanīju, ka meitene ir raudājusi. Biju viņu iemūžinājis emocionālā brīdī. Meitenes vārds un iemesls, kāpēc viņa raudāja, man ir noslēpums līdz pat šai dienai. Neesmu viņu vairs sastapis. Portretā izvēlējos attēlot šo meiteni tieši patieso emociju dēļ. Portretam dinamiku piešķir meitenes dabīgā poza – galva atskatoties ir pagriezta. Šim portretam nav mākslīgi pozēts, bet ir notverts un apstādināts viens mirklis.

Runājot par portreta tapšanu - tas man nebija viegls uzdevums, jo tāda izmēra portretu (60x60 cm) vēl nekad nebiju zīmējis un kur nu vēl gleznojis. Pie tam, attēls nav statisks, bet dinamisks, to ir grūtāk atainot. Pie portreta strādāju apmēram divpadsmit stundas, tas ir gleznots ar guaša krāsām. Varu atklāt tehnisku viltību – toņu atšķirību vertikālajās līnijās panācu, uzpūšot laku. Centos gleznot reālisma stilā. Portretu ieturēju vēsos toņos, jo tie vairāk atbilst attēlotajam emocionālajam stāvoklim.

Domāju, šis portrets liek aizdomāties – kāpēc gan meitene raud? Ceru, ka šī glezna izstādes apmeklētājos raisīs vēlēšanos ieskatīties cilvēkos, kas mums ir līdzās, un padomāt, kāpēc viņi ir tieši tādi un ne savādāki, un varbūt kādam no viņiem tieši šobrīd ir vajadzīga līdzcilvēku palīdzība vai atbalsts.”

Ar siltajām un košajām krāsām uzmanību piesaista Arņa I. Gleznotais pašportrets. Lūk, ko Arnis atklāja par savu darbu un tā tapšanu:

„Darbs ir veidots ar guaša krāsām. Sākot gleznot šo pašportretu, man nebija skaidrs, kāds izskatīsies gala produkts. Darba gaitā, liekot krāsu pie krāsas, es pamazām sāku apjaust, ko es vēlos panākt. Tā kā man pašam patīk krāsainība, tad arī šim darbam pirmais, kas piesaista uzmanību, ir spilgtās krāsas. Grūtākais šo darbu veidojot bija panākt reālistiskumu. Diemžēl tas man tā arī pilnībā neizdevās, un otra grūtākā lieta bija attēlot sevi. Gribēju, lai gala rezultātā cilvēki, skatoties uz šo darbu, pasmaidītu, jo ikdienas steigā cilvēki ir pārāk nopietni un aizņemti ar darbu. Pats ar gala rezultātu jūtos apmierināts par 70 procentiem, jo ne viss sanāca tā, kā vēlētos, bet gan jau nākamie darbi būs arvien labāki un labāki.”

Sava veikuma izvērtēšana palīdz saskatīt darba stiprās un vājās puses, kas ir pamats tālākai pilnveidei un attīstībai. Datordizaina fakultātes studenti, strādājot pie portretu gleznošanas, neapšaubāmi ir pacēluši savu iespēju latiņu vēl augstāk.Izstādes atklāšana


Jānis R. pie sava darba


Dainas U. darbs

Выставка портретов

До середины января в фойе третьего этажа SPPA можно видеть выставку „SPPA в портретах”. На работах студентов Факультета Компьютерного дизайна изображены портреты сокурсников, на которых вертикальными линиями выделены различные цветовые тональности. У всех картин – одинаковый формат, но технику рисования каждый студент выбрал свою.

Выставку и её открытие организовали студенты 4-го курса Факультета Компьютерного дизайна Агнесе М., Вилис П. и Янис Р. Студенты оценивают этот практический опыт как очень полезный, поскольку он позволил им проверить свои силы в организационной работе.

Одна из самых интересных работ на выставке – работа Яниса Р. – портрет плачущей девушки. Янис Р. рассказывает:

«Однажды в субботу после обеда, когда шёл в SPPA, взял с собой фотоаппарат. Я фотографировал интерьер для своего проекта. В кадр «поймал» какую-то незнакомую девушку, и она меня в тот момент заметила и посмотрела на меня. Позже, рассматривая фотографии, заметил, что девушка плакала. Я её увековечил в эмоциональный момент. Имя девушки и причина, почему она плакала, для меня так и остались тайной. Я её больше не встречал. На портрете решил изобразить эту девушку именно из-за настоящих эмоций. Динамику портрету придаёт естественная поза девушки – голова немного повёрнута. Для этого портрета никто специально не позировал, а просто остановлено одно мгновенье из жизни.

Говоря о создании портрета – это была для меня нелёгкая задача, т.к. портрет такого размера (60x60 см) раньше никогда не рисовал. К тому же, изображение не статичное, а динамичное, а это изобразить тяжелее. Над портретом работал около 12 часов, рисовал гуашью. Могу открыть техническую хитрость – разницу в тонах вертикальных линий добился с помощью разбрызгивания лака. Старался рисовать в стиле реализма. Портрет выдержан в холодных тонах, т.к. они больше всего соответствую эмоциональному состоянию.

Думаю, что этот портрет заставляет задуматься – почему девушка плачет? Надеюсь, что эта картина у посетителей выставки вызовет желание вглядеться в людей, которые нас окружают, и подумать, почему они такие, а не другие, и может быть кому-нибудь из них нужна сейчас помощь или поддержка».

Тёплыми и яркими красками привлекает автопортрет Арниса И. Вот, что Арнис рассказал о своей работе и её создании:

«Работа выполнена гуашью. Начав рисовать автопортрет, мне не было ясно, как будет выглядеть конечный продукт. В ходе работы понемногу начал понимать, чего хочу достичь. Так как мне самому нравится красочность, поэтому первое, что бросается в моей работе, это яркие цвета. Самое сложное в работе было достичь реалистичности. К сожалению, мне так и не удалось достичь этого в полной мере, а другая сложность была изобразить себя. Я хотел, чтобы в конечном результате, смотря на эту работу, люди улыбались, т.к. в повседневной жизни люди слишком серьёзны и заняты работой. Сам я результатом доволен на 70 процентов, т.к. не всё получилось так, как я хотел, но следующие работы будут всё лучше и лучше».

Оценка своей работы помогает увидеть сильные и слабые стороны, что является основой для дальнейшего совершенствования и развития. Студенты Факультета Компьютерного дизайна, работая над портретами, безусловно, повысили планку своих возможностей ещё выше.


Открытие выставки

Янис Р. возле своей работы

Работа Дайны У.

SPPA приглашает на дни открытых дверей

Хочешь узнать о возможностях учёбы в Международной Высшей Школе Практической Психологии? SPPA организовывает дни открытых дверей, на которых будет возможность узнать все интересующие вопросы о программах, специфике вуза и об учебном процессе.

Также будет возможность принять участие в небольшой экскурсии по институту. Ждём как рефлектантов, интересующихся зимним набором, который проходит с 10 по 30 января, так и тех, кто хочет начать учёбу в сентябре. Лучше один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать от других!

Встретимся 17, 24 и 31 января в 17.00 в Риге, на ул. Бруниниеку 65, SPPA, 112 ауд.!

svētdiena, 2011. gada 16. janvāris

SPPA aicina uz atvērto durvju dienām

Vēlies uzzināt par studiju iespējām Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā? SPPA rīko atvērto durvju dienas, kurās būs iespēja uzzināt visus interesējošos jautājumus par studiju programmām, augstskolas specifiku un studiju procesu. Būs iespēja arī doties nelielā ekskursijā pa augstskolu. Gaidīsim gan reflektantus, kuri interesējas par ziemas uzņemšanu, kas notiek no 10. līdz 30. janvārim, gan tos, kas studijas vēlas uzsākt septembrī. Labāk vienreiz redzēt savām acīm, nekā desmitreiz dzirdēt no citiem!

Tiksimies 17., 24. un 31. janvārī plkst. 16.00 Rīgā, Bruņinieku ielā 65, SPPA 112. auditorijā!

ceturtdiena, 2011. gada 13. janvāris

Ziemassvētki itāliešu stilā

Mēs, meitenes no Tulku fakultātes 3. kursa – Landa, Ieva un Kristīne, organizējām pasākumu itāliešu valodas kluba ietvaros. Pasākumu nosaukums bija Svini Ziemassvētkus Itālijā. Pasākums mums notika decembrī augstskolas „akas” zālē. Apmeklētāji tika iepazīstināti ar itāliešu Ziemassvētku tradīcijām un kultūru, kas tiešām bija interesanti un tai pašā laikā arī uzjautrinoši. Varbūt žēl, ka atsaucība nebija tik liela un pasākumu apmeklēja tikai septiņi cilvēki, bet tas netraucēja mums labi atpūsties un sniegt prieku pārējiem. Kopumā pasākums bija izdevies tā, kā mēs pašas bijām plānojušas, un tā apmeklētājiem bija patīkami piedalīties tajā. Pasākuma apmeklētājiem sagatavojām vairākus uzdevumus, kas bija saistīti ar Ziemassvētku tradīcijām un kultūru Itālijā. Dalībnieki tika iedalīti trīs komandās un katrai bija jāprezentē savs nosaukums, kam bija jābūt saistītam ar Ziemassvētkiem. Visa pasākuma gaitā apmeklētājiem bija iespēja nobaudīt tradicionālo itāliešu Ziemassvētku našķi Panettone, kā arī karsto šokolādi.Pasākuma beigās tika nosaukta arī līderu komanda, kura arī tika pie savas Ziemassvētku dāvaniņas.

Landa L., 3. kurss