ceturtdiena, 2010. gada 16. decembris

Подарок от детей

Дети сотрудников и студентов SPPA поздравляют всех с Новым Годом и дарят свои красочные и оптимистичные рисунки! Всю экспозицию вы можете увидеть в здании нашего вуза.


Bērnu dāvana svētkos

SPPA darbinieku un studentu bērni sveic jūs visus Jaunajā gadā, dāvājot savus krāšņos un optimistiskos zīmējumus! Pilna ekspozīcija ir apskatāma augstskolas ēkā.pirmdiena, 2010. gada 13. decembris

Зимний набор


С 10 до 30 января 2011 года производится набор студентов на факультеты


· Психологии,
· Перевода,
· Компьютерного дизайна,
· Общественных отношений,
· Предпринимательской деятельности,
· Аудиовизуального искусства.


Информация по тел. 67506257, электр.почте sppa@sppa.lv и в домашней страницы вуза www.sppa.lv.

Ziemas uzņemšana SPPA


No 2011. gada 10. janvāra līdz 30. janvārim Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā notiek studentu uzņemšana šādās fakultātēs:


· Psiholoģija,
· Tulkošana,
· Datordizains,
· Sabiedriskās attiecības,
· Uzņēmējdarbības vadība,
· Audiovizuālā māksla.


Informācija pa tālr. 67506257 un e-pastu sppa@sppa.lv, kā arī augstskolas mājas lapā www.sppa.lv.

Studē Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā un iegūsti augstāko izglītību visaugstākajā kvalitātē!

trešdiena, 2010. gada 8. decembris

Вакансии


В связи с увеличением количества студентов SPPA приглашает для педагогической работы специалистов по истории искусств, графическим программам, фотографов и видеооператоров.

телефон: 67506257
e-mail: sppa@sppa.lv

Vakances


Sakarā ar studentu skaita palielināšanos Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola aicina pedagoģiskajā darbā šādus speciālistus: fotogrāfus, videooperatorus, mākslas vēstures un grafisko programmu docētājus.

Telefons: 67506257
E-pasts: sppa@sppa.lv


Pateicības diena


Nu lūk, atkal pienākusi mūsu Angļu kluba kārtējā sanākšanas diena. Mēs nolēmā kopīgi nosvinēt Thanksgiving Day (Pateicības dienu), ASVun Kanādas valsts svētku dienu, kura tiek atzīmēta Kanādā oktobra otrajā pirmdienā, bet ASV – novembra ceturtajā ceturtdienā.

Pateicības dienai ir bagātīgas tradīcijas… Bet mums sagribējās visu un uzreiz – iepazīt visas tradīcijas un pamēģināt realizēt tās dzīvē. Jāsaka, ka šis tas no visa klāsta mums tīri labi izdevās.

Pirmkārt jau – ģimenes svētki. Mēs arī sapulcējāmies savā studentu ģimenē. Tieši šajās dienās sāka piekniebt pirmais sals, bet mums bija silti, mājīgi dega sveces, sildīja aromātiskā tēja... Karīna Kuzņecova un Valērija Abramova izdarīja visu, lai klātesošie iejustos komfortā un šī vakara siltumā. Mūsu galdu rotāja šo svinību „vaininieku“ – svētceļnieku, Plimutas kolonijas dibinātāju, figūriņas,un, protams, draudzīgā indiāņa Skvanto figūriņa, kurš viņiem iemācīja, kādas kultūras un ar kādiem paņēmieniem var izaudzēt šajā neviesmīlīgajā un akmeņainajā augsnē. Bet galda vidū cienījamu vietu ieņēma šiem svētkiem tradicionālais koši oranžais un saulainais ķirbis.

Mūsdienu amerikāņi šajā dienā ēd to pašu, ko ēda viņu senči tālajā 1621. gadā, savās pirmajās Pateicības dienai veltītajās pusdienās. Daudzi ēdieni ir kļuvuši ne tikai par tradīciju, bet pat par sava veida svētku simbolu: pildīts tītars ar dzērveņu sīrupu un lielais saldais ķirbju pīrāgs. Tieši par šīm tradīcijām mums radās karstas diskusijas... Bet viss beidzās vienā mierā – uz ekrāna parādījās gards pildītais tītars, mūsu iztēle tam meistarīgi pievienoja garšu un smaržu. Bet ķirbju pīrāgu Valērija atļāvās adaptēt mūsu latviskajām reālijām tā, ka tas eleganti pārvērtās pārsteidzošā ābolu pīrāgā. Tas nekādi nepārkāpa tradīcijas, tāpēc, ka arī āboli ir rudens dabas dāvanu iemiesojums.

Tradicionāli vienas ģimenes vairākas paaudzes sapulcējas vecākās paaudzes mājās uz svētku pusdienām, kur katrs izsaka pateicību par visu labo, kas viņa dzīvē noticis. Sabīne Šukele un Valērija Abramova iepriecēja mūs ar negaidītu ekspromtu – pateicības vārdiem:

We are thankful for our families and friends,

We hope our joy never ends.

We are thankful for the moon and stars,

Our house and juicy cars;

For every funny morning

And really just everything! J

(Foto vo scottkelby.com/blog)

Thanksgiving Day


Вот и наступил день очередного заседания нашего Английского клуба. Мы решили вместе отпраздновать Thanksgiving Day (День благодарения), государственный праздник в США и Канаде, который отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США.

День благодарения полон традиций... А нам хотелось всего и сразу – узнать все эти традиции, да ещё и попытаться воспроизвести их. Кстати, что-то из этого нам не плохо удалось.

Прежде всего, это семейный праздник. Вот и мы собрались нашей студенческой семьёй. В эти дни как раз ударили первые морозы, а у нас было тепло, уютно горели свечи, согревал ароматный чай... Карина Кузнецова и Валерия Абрамова сделали всё, чтобы присутствующие погрузились в комфорт и теплоту этого вечера. Наш стол украшали фигурки «виновников торжества» - пилигримов, основателей Плимутской колонии, и, конечно, дружелюбного индейца Скванто, который научил странников, какие культуры и каким образом выращивать на этой негостеприимной каменистой почве. А во главе стола достойное место заняла традиционная для этого праздника ярко-оранжевая солнечная тыква.

Едят в этот день современные американцы то же самое, что ели их предки в далёком 1621 г. на первом обеде в честь Дня благодарения. Многие блюда стали не только традицией, но и своего рода символами праздника: фаршированная индейка с клюквенным сиропом и большой сладкий тыквенный пирог. Вот по поводу этой традиции у нас возникли горячие обсуждения... Но всё завершилось вполне мирно – на экране у нас появилась аппетитная индейка, наше воображение мастерски дорисовало и вкус, и запах этого блюда. А тыквенный пирог Валерия позволила себе несколько адаптировать к нашим латвийским реалиям, таким образом, он изящно превратился в изумительный яблочный пирог. Это никак не противоречило традициям, потому что яблоки – тоже олицетворение осенних даров природы.

Традиционно несколько поколений одной семьи собираются в доме старших на праздничный обед, где каждый произносит слова благодарения за всё то хорошее, что произошло в его жизни. Сабина Шукеле и Валерия Абрамова порадовали нас неожиданным экспромтом – словами благодарения:

We are thankful for our families and friends,

We hope our joy never ends.

We are thankful for the moon and stars,

Our house and juicy cars;

For every funny morning

And really just everything! J

(Foto from scottkelby.com/blog)

otrdiena, 2010. gada 7. decembris

Helovīns


If you refuse this invitation something awful may happenYou will miss out on all the fun!” (Ja jūs nepieņemsiet šo uzaicinājumu, ar jums var notikt kas briesmīgs... Jūs palaidīsiet garām visu jautrību!) – tik noslēpumains un biedējošs bija paziņojums par mistiskā un brīnumainā Helovīna svinēšanu angļu klubā Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā...Tie, kuri riskēja pieņemt šo uzaicinājumu, protams, to nenožēloja.

Nē, nē, mēs nepārģērbāmies ļauno garu kostīmos, nesagaidījām savus studentus tumšos stūros, neuzplijāmies pasniedzējiem ar Helovīna maģisko frāzi „Treak or Treat” („Saldumus vai izjokosim!”). Mēs pret šiem neviennozīmīgajiem svētkiem izturējāmies mazliet filozofiski - nebēdnīgi. Mums gribējās atbildēt uz daudziem jautājumiem, piemēram, kāpēc baznīcai ir tik saspringta attieksme pret šiem svētkiem, kādas ir šīs dienas tradīcijas...

Mums izdevās ne tikai noskaidrot šo jautro svētku – karnevāla rašanās iemeslu, vēsturi un tradīcijas, bet arī painteresēties par vārda Halloween izcelšanos, kas attiecas uz anglosakšu „Hālgena Ǣfen”, kas tiešā tulkojumā nozīmē „svētais vakars”, kur Hālgena ir radniecīgs mūsdienu angļu valodas vārdam „holy” (svēts), bet Ǣfen ir priekštecis angliskajam „eve” un „evening”, saīsinātam līdz „e’en” > „een”, tas ir „Hallow E'En”.

Mūsu rokās nonāca milzīga krustvārdu mīkla „Halloween”, kuras rūtiņās slēpās angļu valodas vārdi, bez kuriem nav iedomājami šie jautrie svētki, bet komandas godam tika galā ar šo pārbaudījumu.

Tagad mēs labi zinām, ar kādiem jautājumiem var atbruņot pusaudžus biedējošos kostīmos, kurus visbiežāk var sastapt pilsētas ielās naktī no 31. oktobra uz 1. novembri: ”Bet vai jūs maz zināt šo svētku vēsturi?” vai arī, „Kā ir cēlies vārds „Halloween”?” Varat būt pārliecināti, ka šeit līdz frāzei „Treak or Treat” lieta nemaz nenonāks! J

Halloween


“If you refuse this invitation something awful may happen… You will miss out on all the fun!” (Если вы не примите это приглашение, с Вами может произойти что-то ужасное... Вы пропустите всё самое интересное!) так загадочно-устрашающе начиналось объявление о праздновании мистического, удивительного праздника Halloween в английском клубе в Международной Высшей Школе Практической Психологии ... Кто рискнул принять приглашение, конечно, не пожалел.

Нет-нет, мы не облачались в костюмы нечистой силы, не поджидали наших студентов в тёмных углах, не приставали к преподавателям с магической для Halloween фразой „Treak or Treat!” („Конфеты или жизнь!”). Мы отнеслись к этому неоднозначному празднику немного философски-задорно. Нам хотелось ответить на многие вопросы, например, почему церковь так настороженно относится к этому празднику; что традиционно для этого дня...

Нам удалось выяснить не только причину возникновения этого весёлого праздника-карнавала, его историю, традиции, но мы заинтересовались и происхождением слова Halloween, которое восходит к англосаксонскому «Hālgena Ǣfen», в буквальном переводе «Святой Вечер» где Hālgena родственно современному английскому «holy» (священный), а Ǣfen дало современному английскому «eve» и «evening», усечённое до «een» > «een», то есть "Hallow E'En”.

В наши руки попал огромный кроссворд „Halloween”, в клетках которого прятались слова на английском, без которых невозможно себе представить этот весёлый праздник, но команды с честью справились и с этим испытанием.

Теперь мы твёрдо знаем, какими вопросами можно обезоружить подростков в устрашающих костюмах, которых всё чаще можно встретить на улицах и наших городов с 31 октября на 1 ноября: А вы хоть знаете историю этого праздника? или А происхождение слова „Halloween” вам известно?Уверяем вас, что до фразы „Treak or Treat” здесь дело уже не дойдёт! J

Доставим радость малышам!


Студенты SPPA приглашают подготовить подарки детям, оставшимся без любви и заботы родителей. На первом этаже находится коробка с подарками, в которую каждый может положить подарок от себя, – какую-нибудь игрушку или детскую книжку. Как сказал Л. Толстой: «Чтобы поверить в добро, нужно его делать!».

Dāvāsim prieku mazajiem!


SPPA studenti svētku laikā aicina sarūpēt dāvanas bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku mīlestības un aprūpes. Augstskolas pirmajā stāvā atrodas dāvanu kaste, kurā katrs var ielikt dāvanu no sevis – kādu jauku rotaļlietu vai bērnu grāmatu. Kā teicis Ļ. Tolstojs: „Lai noticētu labajam, jāsāk to darīt!”

pirmdiena, 2010. gada 6. decembris

Вопросы и ответы про SPPA

Можно ли в окрестностях вуза поставить машину?

- Да, в окрестностях Школы есть много возможностей припарковать машину.
Можно поставить машину на охраняемую стоянку, а можно найти выгодные места в соседних дворах.

На каком общественном транспорте и за какое время можно добраться до Школы?
- На трамвае Nr. 6, 11, 3; на автобусе Nr. 13, 50, 5; на троллейбусе Nr. 22, 23; пешком от вокзала - 15 минут.


А в Школе есть библиотека?
- Да, есть библиотека с большим выбором новых книг.

Есть ли скидки на оплату за обучение?

- Да, самые старательные студенты с отличными и выдающимися результатами могут претендовать на скидки за обучение.

Рождество в Италии


«Знаешь ли ты, как празднуют Рождество в Италии ? Какие поют песни ? Что ставят на стол ? Что у них не так, как у нас ? » Эти вопросы тебе задают студенты Факультета Переводчиков. Чтобы узнать, как итальянцы празднуют этот праздник, приходи 8 декабря в 14.00 в 115 ауд. на заседание Итальянского Клуба SPPA!


(Фото: travelitalytravel.com)

piektdiena, 2010. gada 3. decembris

Svētku tradīcijas Itāliešu klubā

„Vai zini, kā Ziemassvētkus svin Itālijā?” Kādas dziesmas dzied? Ko liek galdā? Kas viņiem svētku tradīcijās ir atšķirīgs no mums?” Šos jautājumus Tev uzdod Tulku fakultātes studenti. Lai uzzinātu, kā itālieši svin gada skaistākos svētkus, 8. decembrī plkst. 14.00 nāc uz Itāļu kluba tikšanos SPPA 115. auditorijā!

(Foto no www.travelitalytravel.com)

trešdiena, 2010. gada 1. decembris

Jautājumi un atbildes par SPPA


Vai skolas apkārtnē ir iespēja novietot auto?
- Jā, augstskolas apkārtnē ir vairākas iespējas novietot savu auto. Ir iespēja nolikt auto gan apsargātā autostāvietā, gan atrast izdevīgus piedāvājumus apkārtējās sētās.

Ar kādu sabiedrisko transportu un cik ilgā laikā var nokļūt līdz augstskolai?
- Ar tramvajiem Nr. 6, 11, 3; ar autubusiem Nr. 13, 50, 5; ar trolejbusiem Nr. 22, 23; ar kājām no centrālās stacijas - 15 minūtes.

Vai augstskolā ir pieejama bibliotēka?
- Jā, augstskolas telpās ir bibliotēka ar plašu jaunāko grāmatu klāstu.

Vai ir pieejamas atlaides studiju maksai?
- Jā, centīgākie studenti ar teicamām un izcilām sekmēm var pretendēt uz studiju maksas atlaidi.


Карнавал – это фантастично!

11 ноября в 17.00 состоялась встреча в рамках немецкого клуба SPPA о традициях карнавалов в Германии. Мы, студентки Факультета переводчиков – Лиене Л. И Майя Д., организовали это мероприятие для студентов всех факультетов. Но мероприятие посетили не только студенты, но и некоторые преподаватели.

Войдя в аудиторию, каждый мог налить себе горячий чай, к нему мы предлагали дольки имбиря и кусочки сахара – традиционный немецкий зимний напиток. Уют аудитории придал запах свечей, которыми был украшен стол.

Когда гости собрались, мы разделились на 3 команды. Мероприятие было развлекательным, и мы, организаторы, были одеты соответственно. На мне был церемониальный наряд молодой девушки, а моя коллега переоделась в немецкого господина.

В первой части мероприятия мы рассказали о карнавале в Германии, который совпал с днём проведения клуб – 11 ноября.

Во второй части мы провели викторину. Гостям нужно было ответить на вопросы о том, о чём они только что узнали из нашего рассказа о карнавале.

В третьей части мы показали видеосюжет о карнавале в Германии – как проходит костюмированное шествие.

Как признались гости мероприятия, они отлично отдохнули и получили интересную информацию о традициях карнавалов в Германии.

Лиене Л., студентка 3-го курса Факультета переводчиков

Karnevāls – tas ir fantastiski!

SPPA vācu kluba pasākums par Vācijas karnevālu tradīcijām notika 11. novembrī plkst. 17.00. Pasākumu rīkojām mēs, Tulku fakultātes AL kursa meitenes – Liene L. un Maija D. Uz pasākumu tika aicināti studenti no visām augstskolas fakultātēm. Tomēr pasākumu apmeklēja ne tikai studenti, bet arī daži pasniedzēji.

Ienākot auditorijā katrs varēja sev ieliet karstu tēju, pie tās mēs piedāvājām ingvera šķēlītes un cukura gabaliņus – tradicionālu vācu ziemas dzērienu papildinājumu. Telpu mājīgāku padarīja smaržīgās svecītes, kuras rotāja galdus.

Kad viesi bija sanākuši, izveidojām 3 komandas. Pasākums bija atraktīvs, un mēs, pasākuma vadītājas, arī bijām attiecīgi saģērbušās. Man bija manierīgas jaunkundzes tērps, bet mana kolēģe bija pārģērbusies par vācu kungu.

Pasākuma pirmajā daļā pastāstījām par karnevālu Vācijā, kas tieši sakrita ar mūsu rīkoto pasākumu – 11. novembri, ceturtdienu.

Otrajā daļā bija viktorīna, viesiem bija jāatbild uz jautājumiem par to, ko bija dzirdējuši no mūsu stāstījuma par karnevālu.

Trešajā daļā rādījām video par karnevālu Vācijā - kā notiek gājiens, kādi izskatās maskās pārģērbušies cilvēki.

Kā atzina pasākuma viesi, viņi bija labi atpūtušies un ieguvuši interesantu informāciju par karnevālu tradīcijām Vācijā.

Liene L., Tulku fakultātes 3. kursa studente.

otrdiena, 2010. gada 30. novembris

Определена лучшая картина выставки


На выставке студенческих пленэрных работ «Четыре стихии», фаворитом зрителей стала картина «Каменная река» Агнесы М(студентка 4-го курса Факультета Компьютерного дизайна). Чтобы понять ключ к успеху, мы попросили высказать своё мнение о картине трёх человек: автора работы, знатока искусства Санту Х. и случайного посетителя выставки Юрия З.

Автор рассказывает: «В целом, работа выполнена в холодных тонах, что создаёт ощущение позднего вечера. Композиция выполнена с позиции высоты, чтобы достичь необычного угла обзора и чтобы можно было отобразить в картине свисающие над рекой ветки деревьев. Главный акцент в работе сделан на композицию камней, где камни лежат плотно друг к другу, чтобы вместе противостоять сильному течению воды, в ходе лет вода сделала их круглыми, но смыть их не смогла.

Работа создавалась на берегу реки Лиела Югла (Большая Югла) в районе Ропажи. Решение задачи «Гармония четырёх стихий» начала искать именно в этих окрестностях, поскольку я здесь родилась и выросла, На этой речке училась плавать и рыбачить. За эти годы мне знаком и люб каждый поворот реки».

Знаток искусства Санта Х.: «Эта работа привлекает интересной игрой красок. Хорошо видны тени и свет. Это предаёт работе динамику и помогает зрителю мысленно проецировать звуки реки. Передний план придаёт картине глубину, автор нашла интересный ракурс. Важно то, что эта работа заставляет зрителя остановиться и погрузиться или просто созерцать содержание картины».

Посетитель выставки Юрис З. на вопрос, что привлекает его в этой картине, ответил: «Красиво отображён поток воды. Видно движение, динамика. Автор выбрала интересную точку, о чём свидетельствуют ветки, свисающие над рекой. Но больше всего на меня подействовало таинственное настроение, которое царит в картине».

Все три комментарии свидетельствуют, что, создавая картину, важно найти правильный ракурс и суметь воссоздать специфическое настроение в работе.

Поздравляем Агнесу с успехом!

Noskaidrota labākā izstādes glezna


SPPA Datordizaina fakultātes studentu plenēra darbu izstādē „Četras stihijas”, kas līdz 26. novembrim ir apskatāma SPPA trešā stāva foajē, par skatītāju favorītu ir kļuvis 4. kursa studentes Agneses M. darbs "Akmeņainā upe". Lai izprastu panākumu atslēgu, lūdzām izklāstīt savu viedokli par gleznu trīs cilvēkiem: darba autorei, mākslas pazinējai Santai H. un nejauši sastaptam izstādes apmeklētājam Jurim Z.

Autore stāsta: „Darbu kopumā ieturēju vēsos toņos, kas rada vēla vakara noskaņu. Kompozīciju ir izvēlējos no augsta skatu punkta, lai iegūtu neparastāku skata leņķi un lai gleznā būtu iespējams iekļaut pār upi krītošos koka zarus. Darba galvenais akcents ir uz upē esošo akmeņu kompozīciju, kurā akmeņi sagūluši viens otram cieši klāt, lai kopā noturētos pret spēcīgo ūdeni, kas, apskaujot akmeņus ar savu spēku, gadu gaitā tos ir noapaļojusi, bet nespēj aizskalot.

Darbs tapis Ropažu novadā Lielās Juglas upes krastā. Uzdevuma „Četru stihiju harmonija” risinājumus sāku meklēt tieši šajā apkaimē, jo te esmu dzimusi un augusi, šajā upē mācījos peldēt un zvejot. Gadu gaitā ir iepazīts un iemīlēts ikkatrs upes līkums.”

Mākslas pazinēja Santa H.: „Šis darbs piesaista ar interesanto krāsu saspēli. Ir skaidri saskatāmas gaismas un ēnas. Tas piešķir darbam dinamiku un palīdz skatītājam domās projicēt upes skaņas. Priekšplāns rada attēla dziļumu, autore ir atradusi interesantu rakursu. Ļoti nozīmīgi ir tas, ka šis darbs "uzrunā" skatītāju, liekot tam apstāties un iedziļināties vai vienkārši vērot gleznojuma saturu.”

Izstādes apmeklētājs Juris Z. uz jautājumu, kas viņu šajā mākslas darbā piesaista, atbildēja: „Skaisti attēlots ūdens plūdums. Ir redzama kustība, dinamika. Autore ir izvēlējusies interesantu skata punktu, par ko liecina koku zari, kas stiepjas virs upes. Tomēr visspēcīgāk uz mani iedarbojas noslēpumainā noskaņa, kas valda gleznā.”

Visi trīs komentāri liecina, ka gleznojot svarīgi atrast pareizo skata leņķi un prast piešķirt darbam specifisku noskaņu.

Apsveicam Agnesi ar panākumiem!

pirmdiena, 2010. gada 29. novembris

No fukša par studentu (Посвящение в студенты)Turpinot tradīcijas, arī šogad SPPA notika fukšu iesvētības. Tagad pirmkursnieki ir kļuvuši par pilntiesīgiem mūsu augstskolas studentiem. Tas viņiem prasīja arī mazliet piepūles, jo nācās gan prezentēt sevi, gan pierādīt savu erudīciju, atbildot uz āķīgiem jautājumiem. Tāpat pirmkursnieki demonstrēja savas profesionālās prasmes un, protams, nodeva zvērestu. Iesvētību organizatori, Sabiedrisko attiecību fakultātes otrā un trešā kursa studenti, rīkoja arī kopīgu augstskolas himnas dziedāšanu. Jaunie studenti visus uzdevumus veica godam, tā kļūstot par daļu no augstskolas saimes.
Gribas novēlēt: Mīļie pirmā kursa studenti, esiet radoši un izmantojiet studiju laiku, lai attīstītu savus talantus! Izturību ceļā uz mērķi!

Продолжая традиции, состоялось ежегодное посвящение в студенты. Первокурсники стали полноправными студентами вуза. Это потребовало много усилий, так как пришлось презентировать себя, показывать свою эрудицию, отвечать на каверзные вопросы. Первокурсники продемонстрировали свои человеческие и профессиональные умения, и, конечно, - дали клятву. Организаторы мероприятия, студенты 2-го и 3-го курсов Факультета Общественных Отношений, разучили с первокурсниками гимн вуза. Новые студенты все задания выполнили с честью, став частью семьи Школы.Хочется пожелать дорогим первокурсникам быть творческими людьми и полнее использовать учебное время для развития своих талантов! Выдержки на пути к цели!

trešdiena, 2010. gada 24. novembris

Через терни к звёздам


Ситуация

Айя, студентка 3-го курса, рассказывает: «Я воспринимаю учёбу очень серьёзно и стараюсь всегда качественно и вовремя выполнять всё заданное. Обычно я получаю оценки «хорошо» или «отлично». Ты спрашиваешь, в чём проблема? Видишь ли, обычно у меня хорошее взаимопонимание с преподавателями, и они удовлетворены моей работой, но сейчас у меня такое чувство, что один из преподавателей решил меня «завалить», поскольку не принимает мои работы, заставляет их переделывать. Он всегда находит что критиковать! Я показывала свои работы сокурсникам и домашним, им всё нравится. Я уже не понимаю, что этот преподаватель от меня хочет! Уже злость берёт!»

С такой проблемой, возможно, сталкивается ни один студент. У Айи ощущение, что её работа не оценена по достоинству. Действия преподавателя кажутся ей необоснованными и несправедливыми. Чтобы увидеть ситуацию в объективном свете, студентке можно было бы посоветовать приглушить эмоции и посмотреть на ситуацию холодной головой. Во-первых, спросить себя – действительно ли моя работа безупречная? Во-вторых, уточнить у преподавателя требования и постараться их учесть в своей работе. Мнение сокурсников и домашних, скорее всего, субъективнее, чем виденье преподавателя.

K. K.

Комментарий

«Если преподаватель заставляет переделать работу, это ещё не означает, что он хочет Вас «завалить». Анализ студенческих работ и конструктивная критика способствуют росту профессионализма студента. Если есть критика, значит, есть возможность качественную работу сделать ещё более качественной.

Если всё-таки Вам кажется, что критика преподавателя необъективная, если Вы «не понимаете, что от Вас хочет преподаватель», спросите, какие у данной работы критерии оценки, узнайте, какие параметры в Вашей работе не отвечают этим критериям, и тогда не будет ни злости, ни обиды, а рациональная оценка Вашей работы. Важно, чтобы в разговоре с преподавателем Вы не воспринимали сказанное им как оценку Вашей личности, а как оценку Вашей работы. Преподаватель не оценивает нас, а оценивает сданные работы!

И ещё, задайте себе вопрос: на что Вы действительно злитесь: на то, что критикуют Вашу работу, или на то, что преподаватель не ставит Вам высший балл? Ответ даст повод для размышлений о «синдроме отличницы», об отношении к критике в связи с самооценкой, о феномене опыта и восприятия».

Д. Л.

otrdiena, 2010. gada 23. novembris

Izstāde "SPPA portretos"
Š. g. 29. novembrī plkst. 17.00 būsiet mīļi gaidīti SPPA, Bruņinieku ielā 65, trešā stāva foajē uz izstādes „SPPA portretos” atklāšanu.

Izstādē būs apskatāmas SPPA Datordizaina fakultātes studentu gleznas - augstskolas studentu portreti, vertikālās līnijās iezīmējot atšķirīgas krāsu tonalitātes. Mākslinieciskā uzdevuma risinājumam studenti ir izmantojuši dažādas gleznošanas tehnikas. Gleznu formāts ir 60x60 cm.

Izstādes organizatori, augstskolas Datordizaina fakultātes 4. kursa studenti Agnese M., Vilis P. un Jānis R. aicina ieskatīties gan sevī, gan līdzcilvēkos, lai globalizācijas laikā mēs nepazaudētu klātesamības sajūtu.


Caur ērkšķiem uz zvaigznēm


Situācija

Aija, 3. kursa studente, stāsta: „Es studijas uztveru nopietni un vienmēr cenšos visu uzdoto izpildīt kvalitatīvi un laicīgi. Vērtējumi man parasti ir labi vai teicami. Tu jautā, kur tad ir problēma? Redzi, parasti es ar docētājiem saprotos labi un viņi ir apmierināti ar manu darbu, tomēr šobrīd man ir sajūta, ka viens no pasniedzējiem ir nolēmis mani „iegāzt”, jo nepieņem manus darbus, liek tos pārstrādāt. Vienmēr viņš atrod, ko kritizēt! Rādīju savus darbus kursa biedriem un mājiniekiem, viņiem tie patika. Es vairs nesaprotu, ko šis docētājs no manis grib sagaidīt! Dusmas!”

Ar šādu vai līdzīgu problēmu, iespējams, ir saskāries ne viens vien students. Aijai ir sajūta, ka viņas darbs netiek pienācīgi novērtēts. Docētāja rīcība studentei šķiet nepamatota un netaisnīga. Lai ieraudzītu situāciju objektīvā gaismā, studentei varētu ieteikt mazliet nolikt malā emocijas un paskatīties uz situāciju ar vēsu prātu. Pirmkārt, pajautāt sev - vai mans darbs tiešām ir nevainojams? Otrkārt, precīzi noskaidrot docētāja prasības un censties tās ievērot savā darbā. Kursa biedru un mājinieku viedoklis, visticamāk, ir subjektīvāks par pasniedzēja skatījumu.
Lūdzām psihologu komentēt šo situāciju un sniegt Aijai atbildi.

K. K.

Komentārs

„Ja pasniedzējs liek pārstrādāt darbus, tas vēl nenozīmē, ka viņš vēlas Jūs „iegāzt”. Studentu paveikto darbu analīze un konstruktīva kritika veicina studenta profesionalitātes izaugsmi. Ja ir kritika, ir iespēja kvalitatīvu darbu pārvērst par vēl kvalitatīvāku.
Ja tomēr Jums šķiet, ka pasniedzēja kritika nav objektīva, ja Jūs „nesaprotat, ko šis docētājs no Jums grib sagaidīt”, pajautājiet, kādi ir uzdotā darba vērtēšanas kritēriji, pārrunājiet, kuri parametri Jūsu darbā neatbilst uzdotajam- tātad nevis dusmas un aizvainojums, bet gan sava darba racionāla izvērtēšana. Svarīgi, lai sarunā ar pasniedzēju Jūs viņa teikto neuztvertu kā Jūsu personības izvērtējumu, bet gan kā Jūsu darba izvērtējumu. Pasniedzējs nevērtē mūs, bet gan vērtē mūsu nododos darbus!
Un vēl, uzdodiet pati sev jautājumu: par ko Jūs patiesībā dusmojaties: par to, ka tiek kritizēts Jūsu darbs, vai par to, ka pasniedzējs Jums neieliek teicamu vērtējumu? Atbilde atklāj vielu pārdomām par, „teicamnieces sindromu”, attieksmi pret kritiku saistībā ar pašvērtējumu, pieredzes un uztveres fenomenu.”

D. L.

trešdiena, 2010. gada 17. novembris

Nepakļauties, bet mainīt!

Dzīve mūsdienu straujās tehnoloģijas attīstības apstākļos ir radījusi pietiekami daudz paradoksu, kas kļūst par neatņemamu mūsu dzīves sastāvdaļu, tāpēc par to ir vērts padomāt ikvienam, lai meklētu ceļu ārā no šī apburtā loka.

Pēdējā laikā mūsu idejas sākušas augt augumā un izplešas jo plaši, toties arvien vairāk mēs zaudējam pacietību. Mūsu ceļi kļūst platāki, bet mūsu pasaules uzskats un individualitāte – sašaurinās. Mūsu redzesloks paplašinās, bet uztveres leņķis top arvien neasāks. Mēs dzīvojam lielos dzīvokļos, bet mūsu ģimenes – samazinās. Mēs tērējam vairāk, bet mums pieder arvien mazāk. Mēs pērkam vairāk mantu, bet arvien mazāk par tām priecājamies. Mums ir pieejamas arvien vairāk ērtības, bet mums neatliek laika tās izmantot.

Tas viss liecina, ka šodien piedāvājums kļuvis lielāks par pieprasījumu un mūsdienu apstākļos cilvēkam rodas risks nogrimt informācijas un piedāvājuma plūsmā.

Kāds ir secinājums?

Nekļūstiet pūļa līdzskrējēji, bet attīstiet un pilnveidojiet savu individualitāti. Mācieties nepakļauties, bet mainīt dzīvi, lai radītu telpu attīstībai, lai saglabātu pašcieņu!!!

Ar šādām sajūtām es sāku savu profesionālo karjeru. Šādu uzstādījumu es dodu pati sev patstāvīga dzīves ceļa sākumā.

Bet kas būs pēc gada? Pēc diviem gadiem?

K. K.

Будьте непокорными, изменяйтесь! (Размышления выпускника)

Жизнь в условиях современного стремительного технологического развития создаёт много парадоксов, которые становятся неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, потому есть смысл подумать каждому, как найти дорогу из этого заколдованного круга.

Мы видим, как наши идеи растут и набирают силу, но мы теряем терпение. Возможностей становится больше, но наши взгляды на мир и самих себя всё больше и больше связаны с критикой. Наш кругозор расширяется, но угол восприятия тому не соответствует. Мы имеем большие квартиры, но наши семьи становятся всё меньше и меньше. Мы стали покупать больше вещей, но всё меньше радуемся ими. Нам доступны всевозможные удобства, но у нас нет времени ими пользоваться.

Сегодня предложений больше, чем спрос. Умножается риск утонуть в потоке предложений и информации.

Какой же вывод?

Не бегите за толпой, а развивайте собственную индивидуальность. Учитесь не поддаваться обстоятельствам, а изменять свою жизнь, чтобы создать пространство для развития, чтобы быть достойными самих себя!!!

С такими чувствами я начинаю свою профессиональную карьеру. Такие установки я даю сама себе в начале самостоятельного жизненного пути.

А что будет через год? Через два года?

К. К.

otrdiena, 2010. gada 16. novembris

SPPA pieejama jauna datu bāze

Turpmāk SPPA studentiem būs pieejama jauna datu bāze European Views of the Americas, kas tiks iekļauta EBSCO datu bāzē.
European Views of the Americas ir vērtīga bibliogrāfijas datu bāze par Amerikai veltītiem izdevumiem Eiropā laika posmā no1493.-1750. gada.
Šis hronoloģiskais ceļvedis tapis sadarbībā ar John Carter Brown bibliotēku. Datu bāzē ir vairāk nekā 32000 ierakstu un plašs hronoloģisks pārskats par Eiropā printētajiem izdevumiem par Ameriku līdz 1750.gadam. Tas ir apjomīgs vēsturisks laikmeta pārskats ar ļoti plašu tematisko aptvērumu, tajā atrodami izdevumu apraksti par Amerikas pamatiedzīvotājiem, dabas katastrofām, slimību uzliesmojumiem, verdzību un citiem interesantiem tematiem. Liela daļa ierakstu iegūti, izmantojot John Carter Brown bibliotēkas krājumus, tā ir dibināta 1846. gadā un ir galvenā reto grāmatu un materiālu krātuve vēstures padziļinātai izpētei humanitārajās zinātnēs.

pirmdiena, 2010. gada 15. novembris

Курсы «Фотография» 26 ноября в 17.30


Содержание программы: видеть и останавливать мгновение, делать макросъёмку (показывать мелкие предметы), создавать портреты, пейзажи, снимать предметы для журнала, делать фоторепортажи (съёмка корпоративов, свадеб, мероприятий), работать с искусственным и естественным светом.
По окончании программы выдаётся сертификат.
Зачётная работа: фотоматериал для выставки (10 качественных снимков).
Длительность обучения: 20 ак.ч. (1 месяц, 5 недель, 5 пятниц по 4 ак.ч.: 17.30-20.30).
Стоимость обучения: 50 Ls. Студентам SPPA скидка 50% (25 Ls).
Начало занятий: 26 ноября (по пятницам, русский поток).
Занятия проходят на ул. Бруниниеку 65.
Контактная информация: тел. 67506257, e-mail: kursi@sppa.lv.
Фото: imagepoint.biz

Ieskats izstādes „Četras stihijas” atklāšanā

Ir rudens pēcpusdiena, ārā jau satumsis, bet SPPA notiek patīkama rosība. Dabas fotogrāfijas, gleznas, video projekcijas un pat instalācijas, vīraka aromāts, mierīga mūzika, uzkodas un saviesīgas sarunas – tas viss raksturo SPPA Datordizaina fakultātes studentu vasaras plenēra darbu izstādes „Četras stihijas” atklāšanu, kas notika š. g. 9. novembrī un būs apskatāma līdz 26. novembrim augstskolas trešā stāva foajē. Izstādes organizatori ir trīs jau minētās fakultātes 4. kursa studenti: Marina, Edvīns un Pēteris.
Kā atzīst Marina, izstāde ir unikāla, jo katrs autors ir izvēlējies savu mākslas stilu, krāsas tonalitāti un alternatīvu pieeju. „Visi izstādītie darbi ir ļoti atšķirīgi viens no otra, bet tajā pašā laikā kopumā visi darbi ir kā viens dzīvs organisms. Katrā gleznā ir jūtama autora ieliktā enerģija. Aplūkojamie darbi ir kā spogulis, kurā gan autors, gan izstādes apmeklētāji var saskatīt kaut ko savu,” uzskata izstādes organizatore.
Edvīns stāsta : „Studentiem vasarā bija plenēra prakse, katrs gāja pie dabas un meklēja sev tuvākās ainavas. Tieši tāpēc izstādē ir pārstāvētas visas četras stihijas: zeme, gaiss, ūdens un gaisma. Studentu darbi nu ir nodoti jūsu vērtējumam un ir aplūkojami izstādē.”
„Kā izstādes organizatori, mēs, protams, cenšamies panākt arī to, lai izstāde nestrādā tikai vienā virzienā, bet lai rodas ceļš uz abpusēju sapratni,” atklāj Pēteris. „Ar ko mūsu izstāde atšķiras no citām? Mēs mēģinām pārsteigt apmeklētājus ar īpašu gaisotni, kuru radām ar skaņu, gaismu, smaržu un ar... labāk tomēr neatklāsim visus noslēpumus, lai paliek arī kāds neliels pārsteigums.”
Piedāvājam apskatīt fotogrāfijas no izstādes atklāšanas un aicinām aplūkot izstādi klātienē!

pirmdiena, 2010. gada 8. novembris

Rudens karnevālu tradīcijas Vācu klubā


Vācu klubs aicina uz izklaidējoši izglītojošu pēcpusdienu, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par vācu rudens karnevālu tradīcijām, piedalīties viktorīnā, kā arī noskatīties video par karnevāliem Reinzemē un pamieloties ar tradicionālajiem karnevālu sezonas ēdieniem un dzērieniem. Tiekamies 11. novembrī plkst. 17.00 Bruņinieku ielā 65, 215. auditorijā!
Foto no © dpa - Bildfunk

svētdiena, 2010. gada 7. novembris

Izstāde "Četras stihijas"


Š. g. 9. novembrī plkst. 17.00 būsiet mīļi gaidīti SPPA, Bruņinieku ielā 65, trešā stāva foajē uz izstādes „Četras stihijas” atklāšanu.

Izstādes organizatori, augstskolas Datordizaina fakultātes 4. kursa studenti Marina Freiberga, Edvīns Eisimonts un Pēteris Šteinbergs atklāja, ka izstādē būs redzami SPPA Datordizaina fakultātes studentu foto un mākslas darbi no 2010. gada vasaras plenēra. Būs aplūkojami divdesmit lielformāta mākslas darbi dažādās tehnikās, kā arī četrdesmit foto darbi A4 formātā.

Izstādes apmeklētāji ir aicināti veikt ierakstus viesu grāmatā, kā arī balsot par labāko foto vai mākslas darbu. Uzvarētāja darbs tiks publicēts uz augstskolas žurnāla „Restarts” vāka. Izstādes apmeklējums - bez maksas.

Fukšu balle tuvojas!


10. novembrī plkst. 16:00 SPPA ēkā, 103. auditorijā, gaidāms viens no svarīgākajiem notikumiem katra pirmā kursa studenta dzīvē! Tas ir pasākums, kuru nekādā ziņā nedrīkst palaist garām, jo, pirmkārt, tā ir viena no senākajām tradīcijām augstskolā, un tā ir jāievēro, lai veiktos studenta dzīvē. Otrkārt, tas sagādā prieku pašam studentam. Šis notikums ir pirmā kursa iesvētības, jeb, kā to nosaukuši paši studenti – „Fukšu balle”. Tradicionāli, kā jau tas ir pieņemts iesvētībās, gaidāms pirmo kursu svinīgais zvērests un dažāda veida atrakcijas, kas, protams, pagaidām tiek turētas slepenībā. Mīļie SPPA 1. kursa studenti, nododiet zvērestu un turpiniet tradīciju!

ceturtdiena, 2010. gada 4. novembris

Kad studijas ir galā


Aiz muguras – divpadsmit gadi, ko esi pavadījis vidusskolā, četri gadi augstskolā, aizstāvēts profesionālā bakalaura grāds un lūk, sākas reālā dzīve mūsdienu darba tirgus apstākļos. Jāsaka, gandrīz katrs darba devējs, pēc iepazīšanās ar CV, kur punktā „darba pieredze” ir ievilkta svītriņa, ar nopietnu seju jums pavēstīs klasisko frāzi – mēs jums piezvanīsim.

Un te nu nesenais students sastopas ar pašu dīvaināko situāciju – darba devējam, pieņemot jaunu darbinieku, vajadzīga jaunība (kas jums ir), profesionālā bakalaura grāds (esat ieguvis), papildu iemaņas (noteikti ir daudz) un darba pieredze, ne mazāka par 3 - 5 gadiem (!). Bet kur gan lai to ņem, ja augstskolā esi čakli mācījies, teicami kārtojis ieskaites un eksāmenus, apmeklējis visas nodarbības un seminārus? Pilnvērtīgas studijas aizņēma daudz laika.

Šajā situācijā galvenais jūsu uzdevums – iegūt nepieciešamo pieredzi un sākumā neuztraukties par algas apmēru. Visi taču kādreiz ir sākuši ar minimumu. Pat Rokfellers sākumā bija avīžu puika. Jūsu starts ir augstāk. Jums nav jāiet par sētnieku vai palīgstrādnieku, ja jums ir SPPA diploms. Pameklējiet menedžera palīga, asistenta vai praktikanta vietu nopietnā investīciju kompānijā vai tml. Darba devējs, redzot jūsu vēlēšanos strādāt, noteikti nāks jums pretī un ar laiku jūs iegūsiet arī paaugstinājumu darbā.

Darba intervijā pārliecinoši nodemonstrējiet savas labās īpašības un iegūtās zināšanas. Atklājiet sevi kā personību – daudzpusīgu cilvēku, kas cenšas pilnveidoties, kam ir liels potenciāls un tieksme arvien apgūt visu jauno un mācīties. Jums jāapzinās, ka pieredzes pagaidām ir maz un tā ir nepietiekama. Tāpēc ļoti svarīgi parādīt savu ieinteresētību konkrētās kompānijas darbībā un darba rezultātos.

Veiksmi darba meklējumos!