pirmdiena, 2010. gada 29. novembris

No fukša par studentu (Посвящение в студенты)Turpinot tradīcijas, arī šogad SPPA notika fukšu iesvētības. Tagad pirmkursnieki ir kļuvuši par pilntiesīgiem mūsu augstskolas studentiem. Tas viņiem prasīja arī mazliet piepūles, jo nācās gan prezentēt sevi, gan pierādīt savu erudīciju, atbildot uz āķīgiem jautājumiem. Tāpat pirmkursnieki demonstrēja savas profesionālās prasmes un, protams, nodeva zvērestu. Iesvētību organizatori, Sabiedrisko attiecību fakultātes otrā un trešā kursa studenti, rīkoja arī kopīgu augstskolas himnas dziedāšanu. Jaunie studenti visus uzdevumus veica godam, tā kļūstot par daļu no augstskolas saimes.
Gribas novēlēt: Mīļie pirmā kursa studenti, esiet radoši un izmantojiet studiju laiku, lai attīstītu savus talantus! Izturību ceļā uz mērķi!

Продолжая традиции, состоялось ежегодное посвящение в студенты. Первокурсники стали полноправными студентами вуза. Это потребовало много усилий, так как пришлось презентировать себя, показывать свою эрудицию, отвечать на каверзные вопросы. Первокурсники продемонстрировали свои человеческие и профессиональные умения, и, конечно, - дали клятву. Организаторы мероприятия, студенты 2-го и 3-го курсов Факультета Общественных Отношений, разучили с первокурсниками гимн вуза. Новые студенты все задания выполнили с честью, став частью семьи Школы.Хочется пожелать дорогим первокурсникам быть творческими людьми и полнее использовать учебное время для развития своих талантов! Выдержки на пути к цели!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru